Kampen fortsetter, bli med å farge Vestlandet Rødt

Her kan du lese appellen fyrstekandidat Jeanette Syversen held i Odda på årets 1. mai-arrangement.

Kjære Odda, gratulerer med dagen! Det er en sann ære å få stå her foran dokker på arbeidernes internasjonale kampdag.

Dokker her i Odda, har vist gang på gang, ka det betyr å reise seg for det som er rett! Kampen for Odda sjukehus, og sjølve kampen om kraften, har gjort at Odda i dag ansees for å være en rød bastion imot blå politikk! En kamptradisjon som er nedarvet i generasjoner, gjør Odda til en insirasjon for alle som vil slå tilbake mot udemokratisk sentraliseringpolitikk ifra Oslogryten, men kampen har vist at vi kan aldri hvile på laubærene!

Kreftene som ligger i den blå politikken, er mektige. Til og med Arbeiderpartiet har i årevis tendert til å inngå forlik med sentrums-høyre allianser, som har ført til massive angrep på arbeidsfolk sine interesser og som nå er i ferd med å rive ned velferdsstaten! Mer enn noensinne, trengs det en politisk helomveltning i norsk politikk! Da trenger vi en sterk fagbevegelse, og fagbevegelsen trenger partier som er villig til å kjempe for verkøy som kan sikre seier for de kampene som må vinnes!

Det er et faktum av arbeidslivet stadig brutaliseres, som følge av useriøse aktører. I samarbeid med høyresiden bruker stadig fler arbeidsgivere en driftsmodell basert på sosial dumping og innleie foregår over en lav sko både i offentlig og privat sektor. Rødt vil ha hele faste stillinger som norm i offentlig sektor som et ledd i kampen for å styrke arbeidsmiljøloven.

Trafec-klubben fra El og IT forbundet i Rogaland, måtte stå i en streik i over 300 dager, bare for å få på plass en tariffavtale! Endelig vant de i forgårs gjennom for kravet sitt! Det skulle ikke vært nødvendig å måtte kjempe i 300 dager for noe så grunnleggende. All honnør til fagorganiserte arbeidsfolk som tar kampen for et organisert arbeidsliv!! Trafec arbeiderne jobbet forøvrig på et anbud ifra statens vegvesen! Det offentlige er en stor innkjøper av varer og tjenester. Vi kjemper for at kjøpsavtaler og oppdrag i fylkeskommunen, kommunen og statens regi skal være avgrenset til leverandører med tariffavtale, gode arbeidsforhold og læreplasser. Rødt gratulerer trafec klubben, men kamerater vi har ikke tid til å hvile på laurbærene.

Eg stod streikevakt med de polske arbeiderne som kjempet for tariffavtale på fiskeforedlingsbedriften sekkingstad på Sotra I 2017. FOR et samhold og for en kampvilje de VISTE! etter lang kamp,vant de, men tapte igjen da innleiebedriften slo seg konkurs! De fagorganiserte stod igjen på bar bakke, og måtte se på mens Sekkingstad slapp inn uorganiserte arbeidere ifra NHO service bedriften eterni bemanning for å fortsette driften i produksjonslokale! Dette er symptomatisk for brutaliseringen av arbeidslivet.

Mens LO tok saken i retten, fremmet meg og Terje fråsegn I Hordaland fylkesting og bidro til at Rødt fremmet et forslag i Stortinget om å stramme inn regelverket mot konkurs rytteri og fagforeningsknusing!

Rødt kjemper kompromissløst imot blå politikk, på alle fronter. Vi har stått side om side med fagbevegelsen i kampen mot energibyrået ACER og bygging av utenlandskabler. Vi står på fagbevegelsens side, i kravet om forbud mot bemanningsbyråene. Vi kjemper kompromissløst mot de økende forskjellene mellom de som stadig har mer penger og makt og de som står med “luen i hånden”. Vi har stått i front imot den distriktsfiendtlige regionreformen, og vi krever at velferdsprofittørene, barnehagebaroner, asylbaroner og barnevernsbaroner, kastes ut av velferden! Vi nekter å akseptere at folk flest skal betale prisen for at de rikeste skal få skatteletter og tjene seg enda rikere på beskostning av våre felles resurser. Vi aksepterer ikke kutt i sykelønnsordningen, eller svekkelser av andre velferdsordninger. Rødt er er et radikalt parti, med røtter i opprørske bevegelser. Vi vet at bare radikale endringer, kan skape grunnlaget for et mer demokratisk og rettferdig samfunn. Derfor støtter vi konsekvent de som kjemper imot urett!

Barnehageopprøret krav om bemanningsnorm henger sammen med kampen imot komersielle barnehagebaroner som sitter med sugerør ned i statskassen, pensjonsopprøret henger sammen med kampen for en solidarisk folketrygd, kampen for å stanse klimaendringene henger sammen med kampen for en styrt ststlig omstilling til grønn industri. Kampen imot sosial dumping og løsarbeidersamfunnet henger sammen med kampen imot EØS og kapitalistiske direktiver. Spørsmålet alle må stille seg er, hvem skal bestemme? Kapitalistene eller folket? For kapitalismen har bare ett mantra: profittjakt og mer vekst. Moder jord har nådd sin tålegrense, økosystemer og artsmangfoldet over hele planeten er på bristepunktet. Rødt sitt svar er, vi trenger grønn sosialisme og vi trenger det NÅ! Rødt har visjoner om en styrt klimavennlig omstilling av industrien , som våre fremtidige generasjoner kan leve av og med. Vi kan ikke la markedet styre! PÅ en død klode er det ikke arbeid!

Det er heller ikke bare moder jord som har nådd bristepunktet! Akkurat som moder jord, så tåler vi kvinnfolk jævlig mye, men når grensen er nådd så blir det vrede! Honnør til bunadsgeriljaen! Jeg sier det klart og tydelig, nå får det være nok kvinnefiendtlig høyrepolitikk. Vi bestemmer over egen kropp, og vi fortjener et helsevesen som ivaretar kvinnehelse fra livmor, gjennom graviditet, fra barsel til ettervirkninger ! Kampen imot økte forskjeller, gjelder også for kampen om lokalsykehusene i hele landet! Det er ikkje akseptabelt at sykehusdirektører tar ut millionlønninger, mens kvinnfolk i distriktsnorge skal gå i angst for å føde barn! Regjeringen lar helseforetakene drive sykehusene våre som om det skulle vært butikk! Mennesker er ikkje varer! Vi er nødt til å slå tilbake arven etter Anne Grete Strøm Eriksen ifra AP som i 2011 la ned fødetilbudet i Odda! Vi kjemper for at fødetilbudet skal gjenreise og lokalsykehusene styrkes! Vi må avskaffe foretaksmodellen, til fordel for folkevalgt politisk styring. Velferd og helse er ikke butikk!

I år er det 100 år siden 8 timers dagen ble kjempet FREM VED LOV, rødt støtter kravet om 6 timers arbeidsdag med full LØNNSKOMPENSASJON. Vi må skape et inkluderende velferdssamfunn der alle yter etter evne og får etter behov! ET ARBEIDSLIV UTEN TVUNGEN DELTID, der vi sammen deler på arbeidet, og kvinner får mulighet til full PENSJONSOPPTJENING. Vi går inn for at fylkeskommunen skal vedta retten til heil stilling, som eit steg på vegen mot lovfesting av dette. Vi vil arbeide for at fylkeskommunen skal gjennomføre forsøk med sekstimars arbeidsdag.

Lokalvalget 2019 er et viktig ledd i kampen om et nødvendig regjeringsskifte i 2020. Meg og min gode kompanjong Terje Kolbotn , skal fortsette å kjempe på fylkestinget Vestland. Kjære kamerater, kampen fortsetter, bli med å farge Vestlandet Rødt!