Nyhetsarkiv2021

Lavere strømregning for folk flest

Lavere strømregning for folk flest

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 25. februar: Rødt har gjennom hele pandemien sagt at det er fellesskapets ansvar å stille opp for vanlige familier med dårlig råd. Nå har vi på toppen av pandemien fått en situasjon med skyhøye strømpriser. Da må Stortinget sikre at folk har råd til å betale strømregninga. Da det var kaldt i 2011, økte antall inkassosaker på strømregninger med 15 prosent. Det må vi hindre at skjer nå.

Har vi forsynt oss sjenerøst?

Har vi forsynt oss sjenerøst?

Leserinnlegg i Dagens Næringsliv sin nettside mandag 15. februar: Sondre Hansmark, leder i Unge Venstre, skriver i DN lørdag at foreldregenerasjon forsynte seg sjenerøst slik at dagen unge kommer til å få svi. Jeg er født i 1952. Jeg begynte i jobb 18 år gammel, gikk av med pensjon da jeg var 63 og halvt år. I løpet av de 45 årene har jeg hatt et par korte perioder med arbeidsledighet, verneplikt, noen måneder med ulønnet permisjon og to år med redusert arbeidstid mens jeg hadde små barn. Kona tjente mer enn meg, så det ble jeg som tok ulønnet permisjon den gangen mor hadde 16 uker lønnet permisjon etter fødsel.

Munnkurv på ansatte

Munnkurv på ansatte

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 16. februar: Nok en gang opplever vi å bli hindret i vårt arbeid som folkevalgte. Vi skal følge med på hva som skjer i kommunen, følge opp kommunale vedtak og være ombudsmenn og -kvinner for Lillehammers befolkning. Det siste eksemplet er at vi ikke får snakke med ansatte i bofellesskapene.

Lest høringsuttalelser?

Lest høringsuttalelser?

Innlegg på sida "Si det!" i avisa GD torsdag 11. januar: Som GD skriver om vil nedlegging av transporttilbud for mennesker med betydelig funksjonsnedsettelser gjøre det nærmest umulig for enkelte å komme seg til jobb eller aktivitetstilbud. Lillehammers politikere burde ikke være overrasket. Lokallaget av Norsk forbund for utviklingshemmede påpekte dette i sin høringsuttalelse til budsjettforslaget for 2021. Det samme gjorde det kommunale rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Helge G. Galtrud Pensjonist Lillehammer

Det må ikke kuttes

Det må ikke kuttes

Leserinnlegg på www.gd.no tirsdag 9. februar og i avisa GD torsdag 11. januar: Flertallet i Lillehammer kommunestyre vedtok å kutte 37 millioner fra helse- og velferdssektoren i budsjettet for 2021. Det fører nå blant annet til nedlegging av transporttjenestene til folk med funksjonshemminger, som GD har skrevet om. Fjerning av stillinger vil også komme i hjemmetjenesten og på Helsehuset. Rødt la i desember fram et budsjettforslag som ikke inneholdt slike nedskjæringer, men heller kuttet i administrasjon og dobbeltarbeid.

Arven etter Tranmæl og Gerhardsen

Arven etter Tranmæl og Gerhardsen

Leserinnlegg på www.gd.no lørdag 6. februar: Rigmor Aasrud slår i et innlegg opp åpne dører. Selvfølgelig var Arbeiderpartiet viktig i oppbyggingen av landet og velferdsstaten. Ingen kan ta fra Arbeiderpartiet, anført av Tranmæl og Gerhardsen, partiets store rolle fra mellom- og etterkrigstid ved å bygge velferdsstaten. Arbeider- og fagbevegelse sammen med progressive bønder gikk imot høyrekreftene og skapte velferdsstaten. Som en videreføring av Rigmor Aasruds argumentasjon er det også på sin plass å påpeke arbeider- og fagbevegelsens viktige rolle i utviklingen av å skape oljenasjonen som sikret nasjonal råderett over ressursene.

Tusen mål i Vingrom

Tusen mål i Vingrom

Leserinnlegg på ww.gd.no onsdag 3. februar og i avisa GD fredag 5. februar: Terje Rønning synes det er urimelig av meg å etterlyse hva som gjøres fra kommunens side med et mulig næringsareal på tusen mål i Vingrom. Innlegget mitt ble skrevet i forbindelse med at forslag til at Strategisk Næringsplan skulle legges fram. Der blir mangelen på næringsarealer framstilt som noe vi må akseptere, som noe vi ikke kan gjøre noe med, og at vi derfor heller ikke kan satse på næringer som trenger god plass. Dette er et merkelig syn dersom det faktisk finnes store områder som kan bli utviklet.

Ungdom sviktes på det groveste, igjen

Ungdom sviktes på det groveste, igjen

Leserinnlegg på www.gd.no mandag 1. februar og i avisa GD onsdag 3. februar: Lærer på Kringsjåtunet Christian Vik sier: «Jeg har et ønske om at beslutningstakerne kunne tatt seg tid til å lytte til ungdom som har vært her, fagmiljøet og de ansatte på Kringsjåtunet. Jeg savner rett og slett en faglig begrunnelse for avgjørelsen.»

Bør Haagensen ta seg en tur til Jokerbutikken i Vingrom?

Bør Haagensen ta seg en tur til Jokerbutikken i Vingrom?

Leserinnlegg www.gd.no fredag 29. januar og i avisa GD lørdag 30. januar: Næringssjef Eirik Haagensen i Lillehammer kommune forsikrer i GD at forslaget til næringsstrategi er en overordnet plan som skal suppleres med en tiltaksplan. Slik den foreligger i dag «er det ingen tvil om at planen hadde vært mangelfull.»

Hytter nært byen – til glede for kven?

Hytter nært byen – til glede for kven?

Leserinnlegg på www.gd.no mandag 25. januar og i avisa GD tirsdag 26. januar: Det er foreslått hyttebygging i områda ovanfor Birkebeiner skistadion, med Sjøsetervegen som grense ned til byen – såkalla «bynær fritidsbebyggelse». Vil folk i Lillehammer verkeleg ha eit nytt hyttefelt i nærmiljøet sitt – der dei går trilletur med barnevogn, spring etter arbeidstid og ruslar på søndagstur?

Støtt streiken

Støtt streiken

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 21. januar og i avisa GD lørdag 23. januar: Vi i Rødt Lillehammer vil uttrykke vår støtte til streiken som Fagforbundet, FO og YS fører mot private omsorgsbedrifter i NHO. Både kommersielle aktører og virksomheter eid av organisasjoner som Frelsesarmeen og Blindeforbundet er omfattet. Streiken dreier seg om at forbundene ønsker å øke minstelønn i bedriftene opp mot nivået i offentlig sektor.

Åpenhet og innsyn?

Åpenhet og innsyn?

Leserinnlegg på www.gd.no mandag 11. januar: Hvorfor tar det så lang tid å få svar på hvorfor ikke teststasjonen i Ungdomshallen legges et annet sted? 25.november sendte jeg en forespørsel om innsyn i referatene fra kriseledelsen, presisert senere til å være spesielt de møtene som omhandlet teststasjon i Ungdomshallen og spørsmålet om hvorfor ikke teststasjonen kunne legges et annet sted for å kunne åpne Ungdomshallen for barne- og ungdomsaktivitetene som burde få være der.

2020

Ja til opprett­holdelse av ­viktige velferdstjenester

Ja til opprett­holdelse av ­viktige velferdstjenester

Det haster med et vendepunkt i kampen mot Forskjells- Norge. Heldigvis kan vi snart få et regjeringsskifte, men enda viktigere er at et politisk retningsskifte. Kommunedirektørens forslag til budsjett går i feil retning. Her kan du lese Rødt Lillehammers budsjettforslag.

Høyre støtter høyrepolitikk

Høyre støtter høyrepolitikk

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 3. desember og i avisa GD fredag 4. desember: Ikke overraskende er det (foreløpig) kun Høyre som har gitt sin støtte til kommunedirektørens budsjettforslag om å kutte 48 stillinger og 17 sykehjemsplasser. Svekket tjenestetilbud i kommunene fører jo til at de som har råd til det etterspør private tjenester. Noe som passer høyresida godt.

Ta IKT-tenester tilbake frå Ikomm!

Ta IKT-tenester tilbake frå Ikomm!

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 3. desember og i avisa GD lørdag 5. desember: Korleis skal Lillehammer kommune organisere IKT-tenestene sine i framtida? Er den beste løysinga at vi framleis kjøper IKT-tenester frå Ikomm AS?

Feil kuttforslag

Feil kuttforslag

Leserinnlegg på www.gd.no søndag 8. november og i avisa GD mandag 9. november: Staten struper Lillehammer kommune. Kommunen vår må bli bedre på hvordan den drives, - spesielt i helse- og velferdssektoren. Både regjering og kommune må endres for at kommune-Norge skal få en sunn situasjon igjen. Ny regjering trengs, - med ny politikk.

Hvorfor støtter ikke SV oss som er imot E6 gjennom Lågendeltaet?

Hvorfor støtter ikke SV oss som er imot E6 gjennom Lågendeltaet?

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 29. oktober og i avisa GD fredag 30. oktober: Mizanur Rahaman, gruppeleder i SV på Lillehammer, bruker i sitt innlegg om statens forhold til kommuner mange ord på å beskrive ett eller annet om ny E6 i et verneområde . De mange ordene han bruker er ikke akkurat klargjørende for hvorfor Lillehammer SV velger motorvei framfor naturvern.

Hvem har ansvaret i Lillehammer?

Hvem har ansvaret i Lillehammer?

Leserinnlegg på www.gd.no onsdag 21. oktober og i avisa GD torsdag 22. oktober: Det er enkelt å si seg helt enig med Hans Kristian Enge (gd.no) at de økonomiske problemene i Lillehammer, og i mange andre kommuner, i stor grad skyldes langvarig utarming av kommuneøkonomien fra sittende regjering og nåværende stortingsflertall. Dessverre var det langt fra rosenrødt under regjeringsperioden til Ap, SV og Sp heller.

Det skal gode medisinske argumenter til for at ikke Ungdomshallen igjen blir ishall raskt

Det skal gode medisinske argumenter til for at ikke Ungdomshallen igjen blir ishall raskt

Leserinnlegg på www.gd.no mandag 19. oktober og i avisa GD tirsdag 20. oktober: Rødt syntes at spørsmålet om Ungdomshall som teststasjon eller ishall har tatt uforholdsmessig lang tid. Vi ba derfor ordfører om å orientere Formannskapet om bruken av Ungdomshallen til covidtesting og ikke til isaktiviteter.

Er det vits å bu i Saksumdal?

Er det vits å bu i Saksumdal?

Leserinnlegg på www.gd.no fredag 16. oktober og i avisa GD lørdag 17. oktober: Viss barnehagen i Saksumdal blir lagt ned har vi berre gatelys og ei kyrkje som offentlege tilbod igjen i bygda. «Kraftsamling for bygdene» som kommunestyret samrøystes vedtok i 2018 viste seg altså å vere eit dokument tomt for innhald.

Kritisk eller grei økonomisk situasjon?

Kritisk eller grei økonomisk situasjon?

Leserinnlegg på gd.no 12. oktober og i avisa GD 13.. oktober: Mange tanker har kvernet i dagene siden folkemøtet om kommuneøkonomien på Litteraturhuset i Lillehammer. Hvorfor brukte Ap nesten all taletiden sin på å snakke om viktigheten av sykehuset i stedet for det oppsatte temaet? Er Ap uvillig til å lytte til alternative innspill med forslag til bedring av kommuneøkonomien og drift av kommunen? Mener ordføreren å invitere til reelt samarbeid med oss som ikke er med i den styrende alliansen i kommunestyret eller er det bare noe hun sier?

Store ord fra Klimapartnere

Store ord fra Klimapartnere

Leserinnlegg på www.gd.no tirsdag 29. september: Amund Hagen Kristiansen fra Klimapartnere Innlandet skriver i GD 29. september et lengre innlegg om denne nye organisasjonen. Jeg har vanskelig for å forstå hva alle de store orda innebærer i praksis. Jeg savner særlig en avklaring av hvem som skal bære de tyngste byrdene når utslipp skal reduseres.

Koste hva det koste vil?

Koste hva det koste vil?

Leserinnlegg på gd.no fredag 28. august og i avisa GD lørdag 29. august: Kommunestyrets styrende flertall stemte torsdag for å bevilge 18 millioner til å bygge Terrassen. Høyresida stemte for å selge i stedet. Rødt stemte for å utsette avgjørelsen fram til vi vet hva den økonomiske situasjonen i kommunen krever av nedskjæringer.

Økonomi, samarbeid, prioriteringer og stopp for Terrassen

Økonomi, samarbeid, prioriteringer og stopp for Terrassen

Leserinnlegg på gd.no fredag 21. august og i avisa GD lørdag 22. august: Lillehammer står foran en krevende tid. Kommunens økonomi er skakkjørt, og kommunen må forberede seg på kutt og vanskelige prioriteringer.

Kapital og ugras

Kapital og ugras

Leserinnlegg på gd.no fredag 14. august og i avisa GD lørdag 15. august: Kapitalen må få blomstre, skriv Høgres Oddvar Møllerløkken, som eit svar på mitt innlegg om bustadutvikling i Lillehammer. Det var ingenting overraskande i svaret frå Høgre, det bar kanskje meir preg av å gå på autopilot med repeterande frasar om at Lillehammer må vere ein ja-kommune og ha eit positivt stempel for næringslivet. Men når kapitalen blomstrar kan det fort bli overgrodd i blomsterbedet og mykje ugras. Mesnakvartalet er eit døme.

Må kapitalen styre utbygginga i Lillehammer?

Må kapitalen styre utbygginga i Lillehammer?

Leserinnlegg på gd.no torsdag 6. august: Lillehammer skal fortettast og det skal byggjast over 1000 nye bustader, dei aller fleste i store leilegheitskompleks. Helst vil ein byggje så sentrumsnært som mogleg, så tett som mogleg og så høgt som mogleg. Tomta skal utnyttast maksimalt. Slik tener utbyggjar pengar og meklaren får seld fleire leilegheiter.

Ønskes åpenhet i Lillehammer?

Ønskes åpenhet i Lillehammer?

Leserinnlegg på www.gd.no og i avisa GD tirsdag 14. juli: Mizanur Rahamans innlegg på gd.no idag, 13.juli, krever en kommentar, og et spørsmål til han og til resten av posisjonen.Han skriver: «Det er fem partier som samarbeider om å styre Lillehammer. Innad i denne koalisjonen finnes det nok av kamper og motstand, men vi liker å holde denne motstanden og uenigheten innad i koalisjonen. Det er flere i byen som drømmer om å splitte koalisjonen i Lillehammer. Jeg har ikke tenkt å bidra til at de skal lykkes.»

Uakseptabel eldreomsorg

Uakseptabel eldreomsorg

Leserinnlegg på www.gd.no fredag 5. juni: Gudrun og Torunn Mølmen beskriver en situasjon hvor Gudrun på det meste er nødt til å forholde seg til 35 ulike ansatte i hjemmetjenesten pr uke. Til forveksling er situasjonen til Gudrun lik situasjoner vi med jevne mellomrom får beskrevet i avisens spalter.

Helse og velferd er underbudsjettert

Helse og velferd er underbudsjettert

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 4. juni og i avisa GD lørdag 6. juni: De fleste husker en valgkamp hvor Ap lovet Lillehammers innbyggere gull og grønne skoger. Ap hevdet at vi andre svartmalte situasjonen. Oppslutningen til Arbeiderpartiet sank, Ap styrer fortsatt kommunen med stø kurs i feil retning. Med seg har de SV, Krf og MDG og Venstre. Lillehammer kommunes regnskap for 2019 demonstrerer dette. Flertallets målsettinger var et godt overskudd, oppbygging av fond og reduksjon av lånegjeld. Men driftsunderskuddet ble stort, fond måtte brukes og lånegjelda økte.

Når menn med markeringsbehov blir et demokratisk problem

Når menn med markeringsbehov blir et demokratisk problem

Leserinnlegg på www.gd.no fredag 29. mai: Torsdagens kommunestyre (28. mai) var det første fysiske kommunestyremøtet siden koronakrisa startet. En skulle trodd at representantene ville vært gira på å behandle saker for å gjøre hverdagen til innbyggerne i Lillehammer bedre etter perioden vi har vært i, men her slo altså markeringsbehovet til enkelte gjennom på et provoserende nivå.

Ulønnsom motorveg

Ulønnsom motorveg

Leserinnlegg på www.gd.no fredag 22. mai og i avisa GD tirsdag 26. mai: GDs nye kommentator, Kathrine Lunde Solbraa, har i GD 19.mai et interessant innspill i diskusjonen omkring ny E6 og motorvei gjennom Gudbrandsdalen. Hun påpeker viktigheten av å ta estetisk gode valg, og forteller om prisen Vegvesenet fikk for vakker veg på strekningen Frya Sjoa. I neste avsnitt kommer hun i skade for å presentere en faktafeil. Hun skriver at «det blir ingen (ny) veg dersom den ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom». Det rare er jo nettopp at Statens Vegvesen har beregnet samfunnsnytten for motorvegen mellom Vingrom og Ensby, og konkludert med at den IKKE er lønnsom.

Stå sammen mot storsykehuset

Stå sammen mot storsykehuset

Leserinnlegg på gd.no mandag 4. mai og i avisa GD tirsdag 5. mai: For mange av oss sto 1.mai blant annet i sykehusets tegn. Vi ønsker å beholde Lillehammer sykehus som et fullverdig tilbud til befolkningen i byen og dalen. Aksjonen «Ja til fortsatt akuttsykehus i Lillehammer» har over 31.000 facebookmedlemmer. Gjøvik har sin aksjon for sitt sykehus, Hamar sin, og Granheim, Reinsvoll og Elverum har alle sine. Det kjempes for hvert lokalsykehus for seg, mot de andre.

Blokk eller lekeplass?

Blokk eller lekeplass?

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 8. april: Politikere stemte feil da kommunestyret i Lillehammer skulle avgjøre om lekeplassen i Nordre Ål skal bli boligblokk. Nå krever naboer at avstemmingen gjøres på nytt. Rødt er enig med dem.

Ulovlig avlysning

Ulovlig avlysning

Leserinnlegg på gd.no mandag 6. april og i avisa GD onsdag 8. april: Posisjonen har i GD 6.april et behov for å forsvare ordførerens ulovlige avlysning av politisk valgte råd og utvalg i Lillehammer. Ordfører har ikke fullmakt til å avlyse råd og utvalg, - det må utvalgene sjøl, utvalgslederne, formannskapet eller kommunestyret gjøre.

Korona og demokrati

Korona og demokrati

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 31. mars: Takk til Bente Ohnstad som ga oss en gjennomgang av noen juridiske sider ved tiltakene under koronakrisa i GD lørdag 28. mars.

Ulovlig å være uenig?

Ulovlig å være uenig?

Leserinnlegg på gd,no onsdag 25, mars og i avisa GD torsdag 26. mars: Tre vise menn og to vise kvinner fra partiene Ap, SV, MDG, Venstre og KrF har et innlegg i GD 24. mars. Formen er svulstig, men for meg også noe uklar. Alle skal vist være enige nå. Er dette bare naivt eller er det et forsøk på å definere politisk uenighet som samfunnsfiendtlig?

Utarming av kommunens helse- og velferd er ingen naturlov!

Utarming av kommunens helse- og velferd er ingen naturlov!

Leserinnlegg på www,gd,no søndag 15. mars og i avisa GD onsdag 18. mars: Kommunestyret i Lillehammer, med Arbeiderpartiet i spissen, opptrer som om dramatiske kutt av snaut 200 millioner i kommunebudsjettet i Lillehammer fram til 2023 er en naturlov som ikke kan stanses eller endres. Sånn er det ikke!

Sammen for lokalsykehusene - nei til hovedsykehuset

Sammen for lokalsykehusene - nei til hovedsykehuset

Leserinnlegg på gd.no onsdag 4 mars og i avisa gd fredag 6. mars: Årsmøtet i Rødt Lillehammer mener det beste for pasientene, for byen vår og for miljøet er å styrke og rehabilitere Lillehammer sykehus, heller enn å rasere og sentralisere.Det er mye billigere, det gir raskest ankomst til et akuttsykehus for flest mulig, det vil være det riktige desentraliserte grepet som er tilpasset utviklingen av medisinsk-teknisk utstyr og ny teknologi. Sentralisering er dyrt og helt unødvendig. Å bygge et helt nytt sykehus utenfor alle innlandets byer gir ekstra mye transport både for ansatte og pasienter, og er dermed heller ikke en god løsning for miljøet. Rødt mener dagens sykehusstruktur i Innlandet må opprettholdes.

Evakuer barne ut av Moria nå!

Evakuer barne ut av Moria nå!

Leserinnlegg på gd.no lørdag 29. februar og i avisa GD mandag 2. mars: Rødt vil foreslå for kommunestyret i Lillehammer at vi slutter oss til "Solidarity Cities", initiert av ordføreren i Athen, for å bidra til en løsning for menneskene i flyktningeleirene i Hellas. Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria i Hellas, en leir som var bygget for 3000 flyktninger. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og katastrofale i ordets rette forstand.

Om handel og ny E6

Om handel og ny E6

Leserinnlegg på gd.no onsdag 26. februar og i avisa GD torsdag 27. februar: Handelsnæringens representanter i Lillehammer har i GD 25.februar et innlegg hvor de beskriver viktigheten av den nye motorveien forbi Lillehammer, og hvordan en god avkjøringsvei på den eksisterende E6-traseen kan styrke handelsnæringen og Lillehammer som by. E6 er planlagt bygd i tunnel og bru fra før tettbebyggelsen begynner i Øyresvika i sør, til Hovmoen i nord. Den skal altså stort sett gå i tunnel forbi byen, med mulighet for avkjøring fra sør og nord. Dette kan umulig gagne handelsnæringen verken på Strandtorget eller i Sentrum.

Ingen flere kommunale millioner til World Cup

Ingen flere kommunale millioner til World Cup

Leserinnlegg på gd,no fredag 14. og i avisa GD mandag 17. februar: Kommunedirektøren (tidligere rådmannen) foreslår nå for kommunestyret at kommunen må punge ut ytterligere millioner for å arrangere World Cup i nordiske grener samt Raw Air framover. Kommunestyrets flertall har allerede vedtatt å gi 15,5 millioner i tilskudd til Olympiaparken samt 1,5 million som tilskudd til World Cup og Raw Air. Dette er tydeligvis ikke nok.

Støtter SV oss i kampen mot kuttene i helsesektoren?

Støtter SV oss i kampen mot kuttene i helsesektoren?

Leserinnlegg på gd.no torsdag 30. januar og i avisa GD lørdag 1. februar: Mizanur Rahaman prøver i GD, på vegne av posisjonen (Ap, MdG, V, Krf og SV) å ta æren for at administrasjonen i kommunen skal se på kuttene administrasjonen har kommet med på nytt, etter en protokolltilførsel i referatet. Vi får se hva den fører til. Det er posisjonen som sitter med makt til å gjennomføre kuttene eller ikke. Å hindre kuttene i helse og omsorg er det viktigste nå, synes vi i Rødt.

Uakseptable kutt

Uakseptable kutt

Leserinnlegg på gd.no mandag 20. januar: Nå starter kuttene i velferdstjenestene å bli synlige. I desember ble Lillehammer-budsjettet for 2020 vedtatt med 24 stemmer. Det var 23 som stemte mot. Det vil si hele opposisjonen. Rødt foreslo å benytte midler fra disposisjonsfondet for å unngå kutt og for å styrke grunnbemanninga, spesielt i hjemmetjenesten og på helsehuset. Det ble nedstemt. Vårt utgangspunkt er at den viktigste oppgaven for kommunen er å gi gode velferdstjenester til befolkningen. Da kan ikke målet være å sikre seg penger på bok, - penger i fond.

Terrassen som symbol

Terrassen som symbol

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 8. januar: Mizanur Rahaman (SV) illustrerer i GD, på sitt vis, det fravær av politisk handlekraft som saken om Terrassen er et symbol på. Ikke engang perlen Terrassen har man på god måte klart å forvalte til det beste for innbyggerne.

2019

Endring koster

Endring koster

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 10. desember: Rødts budsjettforslag til Lillehammer i 2020 tar utgangspunkt i at Helse- og Velferdssektoren er i en svært vanskelig situasjon, og at det trengs en omfattende og grundig jobb for å få til nødvendig endring. Sektoren har i flere år blitt underbudsjettert, som blant annet har ført til en kjempebruk av vikarbyråer, en bruk som koster det dobbelte av å ha egne ansatte.

Kutt i ordførerlønna

Kutt i ordførerlønna

Leserinnlegg på gd.no fredag 6. desember: I Lillehammer kappes de forskjellige partiene om å kutte i budsjettet. De fleste vil heller ha penger i fond enn å utvikle tjenestene. Spesielt er dette tragisk for helse- og velferdssektoren. Vårt forslag til kutt er å redusere ordførerlønna fra en million til åtte hundre tusen.

Skjerme eller styrke?

Skjerme eller styrke?

Leserinnlegg på gd.no og i avisa tirsdag 26. november: Mads Furu, gruppeleder for Lillehammer Ap skriver i et innlegg 22.november at "i Arbeiderpartiet har vi sagt at vi må skjerme hjemmetjenesten og helsehuset. Dette sier vi fordi vi vet at det blir flere eldre i årene som kommer. Derfor må vi bygge sterke tjenester som er attraktive å jobbe i og som evner å gi hjelp til dem som trenger det mest." Dette er en ganske oppsiktsvekkende uttalelse.

Mer grønnvasking enn reduksjon av utslipp

Mer grønnvasking enn reduksjon av utslipp

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 24. oktober og i avisa fredag 25. oktober: I GD 21. oktober står det en stor artikkel om firmaet Quantafuel som tjener store penger på blant annet å lage diesel av plastavfall. Hovedsaken for GD er åpenbart at firmaet tjener mye. Ifølge artikkelen har firmaet fått statsstøtte fra Enova i flere omganger. Når plasten omdannes til diesel så gir denne dieselen utvilsomt CO2-utslipp (som all annen diesel). Energitap er det vel i alle ledd i prosessen, så resultatet for klimaet er trolig ikke mye bedre enn å bruke vanlig diesel.

Rødt vil fortsatt utfordre

Rødt vil fortsatt utfordre

Leserinnlegg i avisa GD torsdag 19. september: Rødt har i valgkampen beskrevet de utfordringene Lillehammer kommune har og vår forundring over at etterkrigstidens dominerende parti, Arbeiderpartiet, har vært mer opptatt av makt enn av å styre. Vår agenda i valgkampen har vært at dårlig politikk, mangelfull styring og avtaler på bakrommet er ille uansett hvem som sitter i posisjon. Det har i valgkampen falt dem tungt for brystet at Rødt har tatt et slikt standpunkt. Vi kan love våre medlemmer og velgere at vi også i framtiden vil kalle en spade en spade uansett hvem som holder spaden.

Valg 2019: Tre i kommunestyret!

Valg 2019: Tre i kommunestyret!

Rødt Lillehammer takker for den gode oppslutningen ved kommunevalget! Vi økte antall representanter fra en til tre. Her er de tre som skal overta Turid Thomassen sitt gode arbeid i kommunestyret: Øyvin Aamodt, Eva Marie Meling Mathisen og Oda Beer-Mølslett.

Aamodt ser til Åmot

Aamodt ser til Åmot

Leserinnlegg på gd.no fredag 6. september: I et leserinnlegg har Eivind Mæhlum fortalt at man i kommunen Åmot klarte å bryte blokktenkingen i forhold til Ap/H. Lokaldemokrati heter det. Det er en rekke kommuner i Norge hvor dette har skjedd. Det politiske flertallet i en kommune er ikke avhengig av et valg mellom Ap og H. I Tromsø ved årets valg har SV valgt å utfordre Ap i forhold til ordførervalget. Rødt støtter SV i dette.

Rødt vil verne marka rundt Lillehammer

Rødt vil verne marka rundt Lillehammer

Leserinnlegg på gd.no fredag 6. september og i papiravisa lørdag 7. september: Rødt vil verne om marka rundt Lillehammer. Vi vil ha et tydelig skille mellom by og marka. Derfor vil vi foreslå å utrede en markagrense rundt byen. Vi må verne våre flotte naturområder før de forsvinner til forskjellige utbyggingsformål. Dagens byvekstgrense kan brukes som et utgangspunkt for en utredning om markagrense. En vedtatt markagrense må være bindende og svært vanskelig å få dispensasjon fra.

Penger ut av vinduet

Penger ut av vinduet

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 3. september: Flere i Arbeiderpartiet i Lillehammer trekker fram at budsjettet i helse og omsorg er økt, og det stemmer. Men når de med det mener å si at situasjonen er blitt bedre, stemmer ikke bildet lenger. Hvor mye penger som brukes er ikke avgjørende for kvaliteten på tjenestene, det bestemmes av hva pengene går til. I Lillehammer går store summer til vikarbyråer, dagbøter for pasienter som ikke får tilbud i kommunen når de er ferdigbehandlet ved sjukehuset, og høyt sjukefravær. Og dermed havner helse og omsorg i Lillehammer nærmest på jumboplass blant kommunene i landet. Det er på høy tid med opprydding!

Hvorfor er det ikke psykiatrisk hjelp til alle?

Hvorfor er det ikke psykiatrisk hjelp til alle?

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 27. august: Vi må kjempe for å styrke det psykiatriske tilbudet i kommunen! Per år tar om lag 600 sitt eget liv i dette landet, og ifølge Folkehelseinstituttet er det registrert 4000-6000 årlige selvmordsforsøk. Paradoksalt nok legges flere og flere sengeplasser ned på landets psykiatriske døgnavdelinger. Hvilket signal gir dette? Rødt mener at nå får det være nok, denne forskjellsbehandlingen er et av vårt rike lands største skandaler!

Vi vil ha dyrevelferd NÅ!

Vi vil ha dyrevelferd NÅ!

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 3. september: I juni kom flere avsløringer om dyremishandlingen i griseindustrien frem i media, hvor flere grisebønder var vel vitende om lovbruddene de begikk. Dette synes Rødt Lillehammer er skandaløst. Dyr har ifølge norsk lov en egenverdi. De skal behandles bra. Rødt Lillehammer mener at husdyrbønder som bryter dyrevelferdsloven oftere bør idømmes fengselstraff i tillegg til å fratas retten til å eie dyr. Grisebønder må slutte med smertefull kirurgisk kastrering av gris, da en vaksine har vist seg å fungere like bra.

Miljøvern uten kapitalisme

Miljøvern uten kapitalisme

Leserinnlegg i avisa GD mandag 2. september: Det kapitalistiske systemet har to overordna målsetninger: Evig vekst og maksimal profitt. Dette er uforenelig med klima – miljøvern, noe jeg vil belyse med to eksempler: Oppdrettslaksen i Norge fores i stor grad med soya fra Brasil. Regnskogen hogges ned for å dyrke soya som fraktes til Norge med lasteskip. Når laksen slaktes, sendes den med fly til Kina for å foredlas og pakkes for så å flys tilbake til Europa for å selges. Det negative klima-miljøavtrykket er formidabelt. I tillegg kommer andre dårlige sider ved laksenæringen – villaksen er nær ved å bli utryddet, bruk av medisiner ødelegger havet og at lakseoppdrett i utgangspunktet er dyremishandling.

Rødt vil offentliggjøre notat!

Rødt vil offentliggjøre notat!

Et notat om finansiering og organisering av vintersportsarrangementene i Lillehammer er unntatt offentlighet. Øyvin Aamodt, vår ordførerkandidat, har fått dokumentet via omveier, og vil at det offentliggjøres. Han mener innbyggerne i kommunen bør kjenne til innholdet før de går til valgurnene. Kommuneadministrasjonen hevder at dokumentet først skal være offentlig når saken fremmes for kommunestyret. Vi er sivilt ulydige for større åpenhet og demokrati i Lillehammer.

Hvor tar han det fra, del 2

Hvor tar han det fra, del 2

Leserinnlegg i avisa GD lørdag 31. august: Leder i Lillehammer Ap og gruppeleder for ap i kommunestyret , Mads Furu, har tydeligvis fortrengt at han frontet og forsvarte nedleggelsen av 40 helsearbeiderstillinger i Lillehammer. Det er alvorlig. Han har også glemt de leserinnleggene han skrev for å forsvare dette. Da er det ikke merkelig at kommunen styrt av det partiet han leder ligger på 403. plass i helse og omsorg av landets kommuner.

Virkeligheten i helse og omsorg

Virkeligheten i helse og omsorg

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 29. august: Aps ordførerkandidat Ingunn Trosholmen sier at det foregår en kamp om virkeligheten i årets valgkamp på Lillehammer. Det er riktig. Det Trosholmen kaller svartmaling av helse- og omsorgssektoren, kaller vi en realistisk beskrivelse. Det er mange brukere, pasienter, pleiere, fagforeninger, pårørende og politikere som er enige med oss i at situasjonen er svært dårlig, - spesielt innen hjemmetjenesten og på Helsehuset. Trosholmen sier at mange kommuner sliter med det samme. Det er riktig, men det er Lillehammer som siden 2016 har falt nesten 100 plasser på kommunebarometeret. Det er i Lillehammer at det opprinnelige budsjettet for helse og omsorg for 2018 ble overskredet med 80 millioner.

E6-utbygginga: Vern om vestsida!

E6-utbygginga: Vern om vestsida!

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 28. august: Forrige uke var det folkemøte på Vingar og Vingrom. Nye Veier orienterte om utbyggingsplanene fra Ensby til Storhove. Tilbake satt mange bekymrede innbyggere uten å få nye svar på hvordan utbyggingen skal skje. Mange er grunneiere, andre naboer til den nye vegen. Noen kommer til å miste huset sitt, andre mister viktig inntekt når matjorda må vike for motorvegutbygginga. Fortvilelsen blant de fremmøtte var til å ta og føle på: Mange har kjempa mot nye E6 i flere år allerede. Og når de nå trodde at vegtraseen var valgt, kommer Nye Veier med nye forslag til kryss og tunnel. Dessverre må nok innbyggerne på vestsida av Mjøsa belage seg på å kjempe flere runder mot Nye Veier og innleide konsulentfirma i tida framover. Planprosessene har såvidt begynt.

Leksefri skole

Leksefri skole

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 28. august: Det jeg liker aller best med skolen er at den er bygd på tanken om å være for alle. Skolen skal bidra til at det blir mindre forskjell på folk. Slik er det på papiret, men ikke alltid i virkeligheten. Blant annet på grunn av lekser. Fordi leksene flytter ansvaret for elevenes læring ut av klasserommet og inn i hjemmet, og forsterker de sosiale skillene mellom elevene. Ifølge SSB har elever med høyt utdannede foreldre i snitt én karakter bedre i alle fag enn de øvrige elevene. Det er din egen innsats, ikke foreldra dine sin innsats, som skal avgjøre hvordan du gjør det på skolen. Dagens pugge- og leksemas skaper et skille mellom elever, og belønner de som har professorforeldre.

Hva er OK for SV?

Hva er OK for SV?

Leserinnlegg i avisa GD torsdag 22. august: Mizanur Rahaman prøver på gd.no 19/8 etter beste evne å mistenkeliggjøre Rødts holdning til Lillehammers utvikling etter valget. Innlegget nevner ikke Rødt med navn, men det kan ikke være rettet mot noen andre, og GD har lagt til et pent bilde som understreker det. SV har bundet seg til masta på Aps skute. Rødt har ikke inngått noen avtaler med noen, selv om vi kan komme på vippen etter valget, - eller kanskje også derfor.

Viktigst for Ap er Ap

Viktigst for Ap er Ap

Leserinnlegg i avisa GD torsdag 22. august: Det var visstnok Lars Sponheim som en gang sa at Arbeiderpartiet er purka som ligger i hjel ungene sine. Det han satte fingeren på, var at for Ap er prioritet nummer én Ap. Det fikk Sp og SV erfare sist de regjerte sammen.

AP-medlemmer kan også være tillitsvalgte

AP-medlemmer kan også være tillitsvalgte

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 21. august: Jan Wiggo Hageløkken, medlem og listekandidat for Ap og nestleder LO i Sør-Gudbrandsdal, har et innlegg i GD hvor han melder seg på debatten om hatter i fagbevegelsen. Vi ser ingen uenigheter i vårt syn og hans. Det er naturlig og bra at LO-medlemmer og tillitsvalgte er medlemmer av politiske partier. At mange er medlemmer av Arbeiderpartiet er også naturlig. Det er ikke her vår kritikk går. Vi er imidlertid opptatt av at det må være en klar tydelighet og ryddighet på når de opptrer som tillitsvalgte og når de er partipolitikere. Vi tror at Sør-Gudbrandsdal LO er tjent med å ha klare prinsipper om dette.

Vi vil ha en partipolitisk uavhengig fagbevegelse

Vi vil ha en partipolitisk uavhengig fagbevegelse

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 14. august: Det er betimelig at Ulf Holberg stiller spørsmål om rolleblandinga Knut Arne Vassdokken har når Vassdokken både er LO-leder i Sør-Gudbrandsdal og listekandidat for Ap. I Rødt jobber vi for en partipolitisk uavhengig og selvstendig fagbevegelse. Vi vil utfordre Arbeiderpartiets jerngrep om arbeidstakernes organisasjoner og styrke det fagligpolitiske samarbeidet mellom alle parter som deler fagbevegelsens mål.

Bruk av høringer

Bruk av høringer

Leserinnlegg i avisa GD fredag 2. august: Jeg leser Per Tore Teksums innlegg i GD 30/7. Han ønsker å starte en plattform hvor de som ikke stiller til valg i høst, det vil si nesten hele befolkningen, kan stille politikerne til ansvar (og bli dratt med i beslutningsprosessen på en bedre måte). Rødt foreslår i sitt kommuneprogram i Lillehammer å bruke høringer, hvor alle innbyggere kan delta, for å belyse lokalt viktige saker.

Valgprogrammet lagt ut

Valgprogrammet lagt ut

Klikk på fanen "Vår politikk", der finner du valgprogrammet for Rødt Lillehammer, både i full versjon og en noe kortere. Det vil også bli delt ut i postkasser og på stand før valget.

Rødt har prinsipper og farer ikke med løgn

Rødt har prinsipper og farer ikke med løgn

Leserinnlegg i avisa GD mandag 29. juli: MizanurRahaman, SVs gruppeleder i Lillehammers kommunestyre, overgår seg selv i tull og usannheter om Rødt, nok en gang. I tidligere innlegg har han sammenlignet Sp og Rødt med president Trump, påstått at vi sammen med Høyre går inn for privatisering og nå sist at vi stemte for å legge ned 40 stillinger innen helse. Hvor tar han alt dette fra?

Bli med i kampen, SV!

Bli med i kampen, SV!

Leserinnlegg i avisa GD lørdag 13. juli: Mizanur Rahaman angriper Rødt med usannheter og tull i sitt forsvar for egen feilslåtte ledelse av Helse- og omsorgssektoren i Lillehammer. Han undervurderer de betydelige utfordringene Lillehammer kommune har på dette feltet. Det burde være unødvendig å gjenta, men vi gjør det gjerne: Rødt vil aldri åpne for privatisering av helsetjenester eller annen velferdsprofitt. Det har nok de fleste fått med seg.

Orker de ikke å se?

Orker de ikke å se?

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 9. juli: Ap, SV og V har gått i allianse foran årets kommunevalg. De vil fortsatt styre sammen, selv om de ikke vet om V kommer inn i kommunestyret i det hele tatt, jfr. meningsmålingene for tida. De leverer også seks løfter om framtida. Det første er å øke grunnbemanninga i hjemmetjenesten med 10 millioner. Det er jo ikke engang nok til å få tilbake de 40 stillingene de fjernet tidligere.

Bompenger er usosialt

Bompenger er usosialt

Leserinnlegg i avisa GD fredag 28. juni: Bompenger er en usosial skatt. Alle betaler like mye, - uavhengig av inntekt, formue og behov. De som skal på hytta i helga betaler like mye pr tur som de som kjører til jobb hver dag. De som er velstående nok til å skaffe seg el-bil, får kjøre gratis gjennom bommen, - mange i biler som med vanlig avgiftsnivå ville ha koster halvannen million.

E6 og Øyer

E6 og Øyer

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 28. mai: Nå går diskusjonene i Øyer om E6. Skal det være motorvei med 110 km/t eller 90? Skal det være fire felt eller to/tre? Tenk om Øyer klarer å tenke miljø i utvidet forstand når de skal konkludere her. Da kan det bli en sikker veg med 90 km/t. Da kan det bli tatt miljøhensyn. Da kan vi unngå bomstasjoner?

Strategisk samarbeid = privatisering

Strategisk samarbeid = privatisering

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 24. april: Oddvar Møllerløkken frå Høgre ser fram til at IKT-tenestene på Jørstadmoen blir privatiserte. Han meiner at tenestene kan danne eit utgangspunkt for eit nytt IKT-kluster ved Skysstasjonen (Lurhaugen?). Å tru på ei slik framtidsdraum er i beste fall naivt. IKT-tenester kjem, om dei privatiserte, til å bli utførte av tunge og etablerte aktørar som i beste fall har eit kontor på Fornebu - neppe av små gründerselskap på Lillehammer.

APs ord og handling, Trosholmen

APs ord og handling, Trosholmen

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 27. mars: Aps 1.kandidat i Lillehammer, Ingunn Trosholmen, mener vi i Rødt er enige med dem om prinsippene for styring av kommunen. Ja, det er flott at Lillehammer Ap har bestemt seg for at New Public Management (NPM) ikke er en ideologi som egner seg til å drive en kommune etter. Der er vi enige, - altså i teorien. Vi er bare så lei av at Ap hver gang foran et valg er nødt til å frambringe løfter og innhold som de i valgperioden likevel ikke lever etter. Og vi er lei av alle de fine planene kommunen vedtar, som ikke er konkrete og ikke er forpliktende.

Troverdig av Trosholmen?

Troverdig av Trosholmen?

Leserinnlegg i avisa GD fredag 22. mars: Det nærmer seg valg. Ap s ordførerkandidat Trosholmen kommer med det på banen med å ta et oppgjør med New Public Management (NPM). Enten kan man si velkommen etter eller så er det veldig mulig å spørre om det er troverdig og ikke bare et valgkamputspill.

Utvikling i sentrum

Utvikling i sentrum

Leserinnlegg i avisa GD lørdag 9. februar: Lillehammers handelssentrum i og rundt Storgata må beholdes og utvikles. Det betyr at vi ikke kan bygge ut mer småvarehandel på Strandtorget eller i andre deler av kommunen. Rødt foreslår altså at handelsarealet i bydelssentrene ikke økes.

OM BYUTVIKLING

OM BYUTVIKLING

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 31. januar: Vi leser i GD om frustrasjon over byutviklingen i Lillehammer de seinere årene. Frustrasjon som kommer fram til stadighet fra byens beboere.Gjennom leserinnlegg i lokalavisen fra naboer som føler seg lurt eller ikke hørt, folk som fortviler over store bygg med dårlig tilpasset arkitektur, protesteres det mot det de mener er nye bygg som hverken viser hensyn til sine nære omgivelser eller byens historie. Nå ser vi også en politisk uro komme til overflaten gjennom Arne Rustens negative karakteristikk av planutvalget og dets leder Terje Rønning. Rusten angriper offentlig sine politiske venner.

Vi møtast på 8. mars!

Vi møtast på 8. mars!

Leserinnlegg på baksida i avisa GD tirsdag 22. januar: Vi finn oss ikkje i at ei mørkeblå regjering skal hindre kvinners valfridom. Vi finn oss ikkje i at abortrettane våre blir innskrenka. Vi finn oss ikkje i at Ropstad skal bestemme over vår kropp.

Nye koster skal ta grep

Nye koster skal ta grep

Leserinnlegg i avisa GD lørdag 12. januar: Med overskriften «Vil få orden på helseomsorgen» står fire relativt nyansatte ledere i Lillehammer kommunes helsesektor fram i GD og budbærer at det skal det tas grep om sektoren. Det er flott og helt nødvendig, som blant annet vi i Rødt har påpekt tidligere. Det viser også noe som er sjeldent fra Lillehammer kommune, være seg fra politisk ledelse eller administrasjonen: Selvkritikk. Men skal man få orden på noe må det jo være fordi noe i utgangspunktet er i uorden. Noe som ettertrykkelig er synliggjort fra ansatte, brukere og enkelte politiske partier i flere år. Det er derfor med uro vi leser videre at «De fire sier de ikke kjenner seg helt igjen i avisoppslag om et kommunalt helsevesen i krise. Brukere som forteller om prosedyrer som ikke fungerer som de skal, tilhører unntakene mener kvartetten.»

Program - Sosialismeverksted

Program - Sosialismeverksted

Her er programmet til Sosialismeverkstedet i Mesnali 11.-13.januar 2019. Meld deg på til lillehammer@roedt.no. Si ifra om du ønsker mer informasjon.

2018

Hva gikk feil i hjemmetjenesten?

Hva gikk feil i hjemmetjenesten?

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 5. desember: Politisk redaktør Hallvard Grotli kommenterte fredag 30.november manglende styring i Lillehammer kommune i forbindelse med de stadige underskuddene i Lillehammer Skifestival AS. Sett bort fra det konkrete om dette selskapet, kunne artikkelen like godt omhandlet hjemmetjenesten i Lillehammer. Her er hvorfor:

Underregulering av pensjonene

Underregulering av pensjonene

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 27. november: Jørund Hassel skriver i GD 16.11 om Ap sitt forslag om å endre Reguleringsforskriften for pensjoner. Jeg har tidligere påpekt at Ap har et stort ansvar for pensjonsreformen. Stoltenberg sin regjering gikk i spissen for å kutte i folketrygden. Som en del av denne reformen mistet pensjonistenes organisasjoner forhandlingsretten i trygdeoppgjøret. Forhandlinger er erstattet av en reguleringsforskrift. Denne forskriften fastslår at pensjonene skal reguleres 0,75 prosentpoeng lavere enn lønnsvekst. En systematisk underregulering av løpende pensjoner som etter noen år vil gi dramatiske utslag for svært mange.

Gjør NATO Norge tryggere?

Gjør NATO Norge tryggere?

Åpent møte der tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og medlem av Rødts sentralstyre Per-Gunnar Skotåm møtes til debatt, - også med salen: Hvilke premisser bygger det norske forsvaret på? Bør det styrkes - i så fall på hvilken måte? Er NATO en sikkerhet for Norge, eller en fare? Hva vil skje med Norge i en eventuell krigs- eller krisesituasjon?

Godt frammøte for abortloven

Godt frammøte for abortloven

Lørdagens demonstrasjon for abortloven samlet mange deltakere! Her holder andrekandidaten for Rødt Lillehammer ved kommunevalget i 2019, Eva Marie Mathisen appell på Lilletorget.

Ikkje rør abortlova

Ikkje rør abortlova

Leserinnlegg i avisa GD mandag 12. november: Statsminister Erna Solberg har varsla moglege innstrammingar i abortlova for å få KrF med i regjeringa. Vi veit ikkje kvar og når forhandlingane skal skje, men vi veit at tida er inne til å mobilisere kvinner, menn og barn for å gje Solberg ei kraftig åtvaring.

Ansvar for pensjonskutt

Ansvar for pensjonskutt

Leserinnlegg i avisa GD fredag 9. november: Jørund Hassel skriver i GD 6.11. om redusert kjøpekraft for store deler av folket. Jeg vil påpeke en liten svakhet i et ellers utmerket innlegg. Hassel sier at "regjeringa har ansvar for underregulering av pensjonene". Høyre og deres støttepartier er utvilsomt medskyldige, men jeg vil minne om at også Ap støttet underregulering av løpende pensjoner da pensjonsreformen ble vedtatt. Det var faktisk Stoltenberg sin regjering som gikk i spissen for å kutte i pensjonene.

Norge, en klimabanditt

Norge, en klimabanditt

Leserinnlegg i Byavisa i Lillehammer torsdag 8. november: I følge det europeiske statistiske byrået er Norge et av få land i Europa som i perioden 1990 til 2016 har økt sine utslipp av klimagasser. De har økt med 4,5 prosent. Stikk i strid med hva statsministeren antydet på tv her om dagen. Alle våre naboland har i samme periode redusert sine utslipp med mellom 20 og 30 prosent.

Lillehammer kommune sliter med helse og omsorgssektoren

Lillehammer kommune sliter med helse og omsorgssektoren

Leserinnlegg i avisa GD lørdag 3. november: Hvorfor lykkes ikke Lillehammer kommune med å tilby helse og omsorgstjenester som skaper tillitt hos innbyggerne og de ansatte? Over en årrekke har vi fått illustrert feil og mangler ved dagens tilbud. Er det grunn til å tro at dette vil endre seg i tiden som kommer? I så fall må den politiske tilnærmingen få en ny dimensjon. Bygge framfor å rive. Tillitt framfor kontroll. Handling framfor ord. Vilje framfor tafatthet.

Sykehus og butikk

Sykehus og butikk

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 30. oktober: Svenn Arne Lie skriver i GD 25.oktober svært klokt om forskjellen på helseforetak og sykehus. Vi i Rødt er helt enige i Lie sine synspunkter i denne saken. Sykehus er opprettet for å gi gode helsetjenester til befolkningen, - ikke for å gå med overskudd, - som en hvilken som helst annen butikk.

Klima og jernbane

Klima og jernbane

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 23.oktober: Ikke lenge etter at flertallet i kommunestyret i Lillehammer har avvist å endre vedtaket om å bygge motorvei gjennom Lågendeltaets verneområde, kommer beskjeden om at flere norske jernbanestrekninger skal privatiseres. Og det britiske skandaleselskapet Go-Ahead har vunnet konkurransen. De skal levere 21% billigere tjenester til samme priser for kundene og samme lønninger og arbeidsforhold til de samme ansatte. Dette høres for godt ut til å være sant. Og høres det for godt ut til være sant, så er det som kjent ofte nettopp det!

Innstramning i AAP-ordningen?

Innstramning i AAP-ordningen?

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 11. september: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil gjøre et forsøk på å overføre håndtering av Arbeidsavklaringspenger (AAP) til kommunene, i første omgang som en prøve for 25 frivillige kommuner. Det kan være en god ide så fremt de som faktisk kjenner situasjonen til brukerne også får større innflytelse over hjelpetiltakene, slik NAV-reformen i sin tid visstnok var ment å føre til. Den førte til det stikk motsatte.

Gondol i byen

Gondol i byen

Leserinnlegg i Byavisa i Lillehammer torsdag 6. september: DET SIES og skrives at alle er for gondol fra Mjøsa til Birkebeinerstadion. ALLE ER for, men ingen ser ut til å ville betale. VI VIL heller ikke betale. Øyvin Aamodt Rødt Lillehammer

Rødt støtter ikke utsendelse

Rødt støtter ikke utsendelse

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 18. april: Ole Bjerke har et innlegg i GD 14.april hvor han utfordrer regjeringas utvisning av en russisk diplomat fordi Russland har blitt anklaget for å stå bak nervegiftangrepet mot dobbeltagenten Skripal i England. Han mener å vite at også Rødt støttet utvisningen. Det er ikke riktig.

Spionnasjonen Norge

Spionnasjonen Norge

Leserinnlegg i visa GD lørdag 17. mars: Norsk militær etterretningstjeneste får store oppslag i alle medier om hvor mye Russland spionere på oss. NRK hadde et oppslag om spionbasen ved Hønefoss som også kan brukes til å overvåke norske borgere i Norge. Etter det vi har sett er det nesten ingen som har omtalt de andre dokumentene som The Intercept (theintercept.com) har offentliggjort.

Verden under asfalt

Verden under asfalt

Kommentar i Lillehammer Byavis torsdag 8. mars og leserinnlegg i avisa GD lørdag 10. mars: I går så jeg Planet Earth II Live In Concert i Oslo. En flott forestilling med kjempelerret og stort Praha Symfoniorkester. Forestillingen viste hvor fantastisk naturen vår er, - over hele verden, - enn så lenge.

Støtt Afrin!

Støtt Afrin!

Leserinnlegg i avisa GD 30. januar: Takk til dere som organiserte demonstrasjonen i Lillehammer på lørdag til støtte for Afrin i Syria! 19. januar startet Tyrkia den tredje invasjonen i Syria siden august 2016. Den tyrkiske statsministeren kunngjorde at målet er å ta kontroll over 10 000 kvadratkilometer syrisk land. Like stort som Rogaland fylke.

Rødts appell på Afrindemo 27.1.18

Rødts appell på Afrindemo 27.1.18

Rødts appell på lørdagens demonstrasjon på Lillehammer til støtte for kurderne og Afrin ble holdt av Øyvin Aamodt:

2017

Reklame om motorvei

Reklame om motorvei

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 21. november: COWI, som kaller seg en ledende konsulentgruppe, har levert et bestillingsverk til Nye Veier AS som konkluderer med det Nye Veier AS ønsker å høre, nemlig at det er lønnsomt å bygge motorvei mellom Moelv og Øyer. GDs overskrift er at ny E6 gir stor gevinst. Er det sant?

Forbud mot innleie

Forbud mot innleie

Leserinnlegg i avisa GD fredag 17. november: Rødt støtter kravet om midlertidig forbud mot innleie i byggebransjen i fylkene rundt Oslofjorden. Slik fagforeningene krever.

Sosialismeverksted i Mesnali i januar

Sosialismeverksted i Mesnali i januar

Bli med på sosialismeseminar i Mesnali 12.-14. januar?!

Hva har Lillehammer kommune lært?

Hva har Lillehammer kommune lært?

Leserinnlegg i avisa GD fredag 13. oktober: Fagforbundet hadde rett. Keiseren hadde ikke klær. Rådmannen og ordføreren står uten klær og kommunalsjefen har i realiteten fått sparken, og er plassert som spesialrådgiver, fordi han ikke kan sies opp?

Velferdsproffitører

Velferdsproffitører

Leserinnlegg i avisa GD torsdag 12. oktober: Ordet velferdsproffitører er nå etablert i norsk politisk debatt. Mye takket være fagbevegelsen, organisasjonen For Velferdsstaten og partiet Rødt.

Botsgang for ordfører og rådmann

Botsgang for ordfører og rådmann

GD kritiserer på lederplass både Lillehammers ordfører, rådmann og opposisjonen representert ved Høyre for å ta for lett på kritikken av tilstanden i helse- og omsorgssektoren i Lillehammer.

Norge kriger mot Syria

Norge kriger mot Syria

Leserinnlegg i avisa GD fredag 8. september: Norge er nå det eneste NATO-landet i tillegg til USA som fortsatt har instruktører illegalt inne i Syria for å trene opprørsstyrker.

Terrassen - Åpent spørsmål

Terrassen - Åpent spørsmål

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 5. september: ÅPENT SPØRSMÅL TIL LILLEHAMMER KOMMUNE Vi forstår at planene for utvikling av Terrassen til et nytt felles offentlig rom til beste for Lillehammers befolkning er kommet langt. Det er bra, hele byen har forventninger og forhåpninger til en oppgradering av terrassen og de omkringliggende områdene.

Interpellasjon

Interpellasjon

Rødt Lillehammer har levert interpellasjon om tiltak mot arbeidslivskriminalitet til møtet i kommunestyret torsdag.

DAB og miljø

DAB og miljø

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 16. august: Det er bred enighet om at klima-miljøproblemene må løses og at de må løses kjapt om vi skal kunne redde verdens klima, planter og dyr – vår framtid. Partiet Rødt sier: «Markedet kan ikke redde klimaet – vi trenger en grønn sosialisme».

Barnehageprofitt

Barnehageprofitt

Det burde ikke være mulig for private aktører å tjene penger på å drive barnehager som er offentlig finansiert. Velferdstjenester som barnehage skal drives uten profitt. Skattepengene skal gå til velferd, ikke i eiernes lommer. Her er leserinnlegg i avisa GD torsdag 27. juli.

Løpe fortere

Løpe fortere

Leserinnlegg i avisa GD i juli 2017: Leser i GD at Lillehammer skal bli med i et globalt prosjekt for fysisk aktivitet, sammen med 7 andre byer. Nå skjønner vi hvorfor det kreves at de ansatte i hjemmetjenesten og på helsehuset skal løpe fortere.

Lemfeldig med tall

Lemfeldig med tall

Leserinnlegg i avisa GD 26. juni 2017: Fagforbundets 13 kritiske punkter vedrørende situasjonen i helsesektoren i Lillehammer fortjener å bli tatt på alvor. Etter utspillet har konstituert sektorsjef Ludvigsen hatt to lange innlegg i avisa. Ingen av dem omhandler innholdet i de tretten punktene.

Om å ha skoen på

Om å ha skoen på

Leserinnlegg i avisa GD 23. juni 2017: Formannskapet på Lillehammer fikk ifølge GD tirsdag en 45 minutters forsvarstale fra sektorsjefen for helse og omsorg, Audun Amdahl.

Vi bør ikke applaudere overskuddet

Vi bør ikke applaudere overskuddet

Leserinnlegg i avisa GD i juni 2017: I Lillehammer kommunestyre sist uke ble den økonomiske situasjonen i Lillehammer applaudert. Rådmannen og hans administrasjon har de siste par år klart å skjære ned såpass sterkt i driften av helse- og omsorgssektoren at det økonomiske resultatet ser pent ut på papiret.

Ansvar og E6

Ansvar og E6

Leserinnlegg i avisa GD juni 2017: Lars Giæver hevder i GD mandag at MDG er de eneste som ikke ønsker å bygge ut E6 til motorvei forbi Lillehammer. Vi har hittil oppfattet Giæver som en redelig fyr.

Norge ut av krigen i Syria

Norge ut av krigen i Syria

Leserinnlegg i avisa GD april 2017: Like før Stortinget skal behandle Godal-rapporten om deltakelse i krigen i Afghanistan og i Libya-krigen, melder regjeringen til Stortinget at norske spesialsoldater skal forlenge sitt opphold i Jordan/Syria med nok et år.

Om  eiendomsskatten

Om eiendomsskatten

Leserinnlegg i avisa GD 11.mars 2017: På baksida onsdag framstiller Odd Edgar Larsen det som om Rødt støtter utviklinga av eiendomsskatten i Lillehammer.

Hvorfor er vi ikke overrasket?

Hvorfor er vi ikke overrasket?

Leserinnlegg i avisa GD mars 2017: Det ser ut til at regjering og storting ikke lenger vil prioritere ny dobbeltsporet jernbane til Lillehammer som en del av Intercity-systemet.

Skatt som sparing

Skatt som sparing

Leserinnlegg i avisa GD 10. februar 2017: Kommunestyret i Lillehammer ble invitert til å vedta nye satser for eiendomsskatt som vil kunne tilføre kommunen 50-60 millioner mer i inntekt enn budsjettert - til sparing!