Innstramning i AAP-ordningen?

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 11. september: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil gjøre et forsøk på å overføre håndtering av Arbeidsavklaringspenger (AAP) til kommunene, i første omgang som en prøve for 25 frivillige kommuner. Det kan være en god ide så fremt de som faktisk kjenner situasjonen til brukerne også får større innflytelse over hjelpetiltakene, slik NAV-reformen i sin tid visstnok var ment å føre til. Den førte til det stikk motsatte.