Siste nytt

Folkeavstemminga må bli avgjørende

Folkeavstemminga må bli avgjørende

Leserinnlegg på www.gd.no mandag 10 januar: Johannes Wahl Gran forteller oss 6.januar om hva folkeavstemmingen om oppløsing av Innlandet og gjenoppretting av fylkene Oppland og Hedmark dreier seg om. Han mener det er rart at Rødt Lillehammers leder vil ha fysisk avstemming, mens Rødts representant i valgstyret i fylket stemte for den digitale løsninga i et møte der også Wahl Gran var tilstede. Det er ikke så merkelig. Aksberg argumenterte også for fysisk avstemming men fikk ingen støtte for det fra de andre partiene. Derfor fremmet hun ikke noe eget forslag og stemte sammen med resten for en best mulig tilrettelegging for også de som ikke har digital kompetanse.

Testing av barn og unge etter jul

Testing av barn og unge etter jul

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 6. januar: Vi registrerer at vår kommune ikke hadde nok selvtestere til å oppfylle nasjonale myndigheters sterke anbefaling om testing. Kommunen måtte prioritere hvem som skulle få. Lillehammer er en av svært få kommuner i landet som står i en slik situasjon. Vi lurer på hvorfor kommunen ikke hadde nok selvtestere og på hvilket tidspunkt man skjønte at man ikke kunne oppfylle de nasjonale anbefalingene?

Ja til folk, med og uten pc!

Ja til folk, med og uten pc!

Leserinnlegg på www.gd.no tirsdag 4. januar og i avisa GD onsdag 5. januar: I begynnelsen av februar skal vi ha folkeavstemming om vi skal få tilbake Oppland og Hedmark fylker. Det er flott. I 2019 ble vi slått sammen selv om det da kun var 29,1 % av fylkenes innbyggere som støttet det. Svært få snakket da om hva det ville koste. Det var andre argumenter som var viktigere. Sånn er det nå også.