Siste nytt

Spørsmål om helse og velferd

Spørsmål om helse og velferd

Rødt Lillehammer hart stilt følgende spørsmål: Ordføreren På bakgrunn av uttalelsene fra Fagforbundet og Sykepleierforbundet til GD om hvordan forholdene har vært på Helsehuset og i Hjemmetjenesten i sommer ber jeg om en rapport i formannskapet som omhandler og er konkret på følgende forhold i hele Helse- og Velferdssektoren: - om overtidsbruken - om eventuelle brudd på bestemmelsene i Arbeidsmiljøloven når det gjelder grensene for daglig, ukentlig og månedlig bruk av overtid. - om hva som før ferieperioden har vært avtalt med fagforeningene om utvidet bruk av overtid i ferietida. - om reglene for hviletid mellom vakter er overholdt. - om det er gitt kompenserende hvile etter særlig lange vakter. - hvilken dekning av faglærte har vært på kritiske vakter. - hva slags type avviksmeldinger som har kommet fra ansatte. - om det har kommet klager fra pasienter og pårørende, antall og type av eventuelle klager. Håper dette kan gjøres med det første. Det vil lett kunne påvirke det pågående arbeidet med budsjett for 2022. Med hilsen Øyvin Aamodt Gruppeleder Rødt

Høyrepartiene og deres «rike onkler»

Høyrepartiene og deres «rike onkler»

Leserinnlegg på www.gd.no søndag 29. august: I GD 28. august sto det en helsides annonse for FrP og Carl I. Hagen. Annonsen er betalt av en gruppe uten ansikt som kaller seg «Carl I. Hagen på tinget». FrP er det eneste partiet i landet som er villig til å omgå loven som sier at det er forbudt å donere anonyme bidrag til politiske partier. Det er altså ikke lov å motta penger fra ukjente givere. Store pengegaver fra ansiktsløse givere er en amerikansk tradisjon de fleste er enige om at vi ikke ønsker i Norge…

Nå må de skaffe de pengene som trengs

Nå må de skaffe de pengene som trengs

Leserinnlegg på www.gd.no mandag 30. august: Fagforbundet har i brevs form gått hardt ut mot situasjonen på Helsehuset. Det som ble godtatt av arbeidsplan før sommeren har ikke blitt fulgt. Det har ført til altfor mye jobbing og altfor lite fri for en del av de ansatte. GD har nå nok en gang skrevet om denne bedrøvelige situasjonen. Dette er dessverre ikke overraskende. Rødt har i flere år, seinest i budsjettbehandlinga for 2021, advart om at dette kunne skje. Nå skjer det. Vi foreslo også et budsjett uten de 45 millionene i nedskjæringer som flertallskoalisjonen fikk vedtatt.