Siste nytt

«Alle som vil, skal få kjøpe seg hytte»

«Alle som vil, skal få kjøpe seg hytte»

Leserinnlegg på www.gd.no fredag 25. august og i avisa GD tirsdag 29 august: Dette var det mest spanande som vart sagt i debatten som Gropmarkas venner arrangerte på tysdag. Utsegna kom frå ordførarkandidat Hans Olav Sundfør frå Høgre. «Alle som vil, skal få kjøpe seg hytte» sa Sundfør fleire gongar. Sundfør understreka også at det ikkje var dei rike som skulle få kjøpe seg hytte, men «vanlege folk». Når renta går opp og folk flest sin privatøkonomi strammar seg til, legg altså Høgre opp til fri flyt for marknaden. Eg trur dei fleste «vanlege folk» har nok med å betale huslån, greie straumrekninga og dei auka matvareprisane.

Lovbrudd og uforsvarlig helsehjelp

Lovbrudd og uforsvarlig helsehjelp

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 24. august og i avisa GD tirsdag 29 august: Nå må kommunens ledelse snart skjønne alvoret. Statsforvalteren kom 22.august med sin rapport etter tilsyn på Gartnerhagen bo- og servicesenter i Lillehammer i mai. Der slås det fast at: - Lillehammer kommune følger ikke opp at pasienter i hjemmetjenesten, som er underernært eller i ernæringsmessig risiko, får nødvendig oppfølging. - Vurderinger av ernæringssituasjon, herunder munnhygiene, gjennomføres ikke i tråd med nasjonal faglig retningslinje, og - Kommunens dokumentasjon inneholder ikke nok informasjon til å kunne evaluere tjenesten, noe som innebærer en risiko for at det ikke blir gjort nødvendige korrigeringer, og kommunens ledelse har ikke fanget opp risikoen. Så blir det påpekt at dette er brudd på Helse- og omsorgstjenesteloven, Helsepersonelloven, Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene, og Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.

Støtt opp om sentrum!

Støtt opp om sentrum!

Leserinnlegg på www.gd.no onsdag 23. august og i avisa GD lørdag 26. august: Politikerne vedtok i 2020 i planverket for Lillehammer at det ikke skal være detaljvarevarehandel i Hovemoen. Likevel er det kommet en søknad om å få etablere dagligvarebutikk i området. Vi har sett i andre sammenhenger, f.eks. når det gjelder byggehøyde, at overordnede prinsipper ikke alltid blir fulgt. Så enkelt kan vi ikke håndtere planverk som er utarbeidet gjennom omfattende planprosesser. Rødt har også tidligere hevdet dette, blant annet i planutvalget.