Siste nytt

«Her kan vi snakke fritt»

«Her kan vi snakke fritt»

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 2. juni: Dette uttaler ordfører Trosholmen i GD 1.juni i forbindelse med åpningen av ytringsfrihetskonferansen Wexfo. Som tidligere ansatt på Nansenskolen vet hun hvor viktig det er med ytringsfrihet og god dialog. Det er en interessant uttalelse sett i sammenheng med at undertegnede ikke fikk tillatelse til å snakke direkte med ansatte eller mellomledere i Helse- og Velferdssektoren, men måtte henvende meg til kommuneledelsen med spørsmål jeg måtte ha.

Landbrukspolitikken er ikke til for bøndene, men for matsikkerheten til befolkninga

Landbrukspolitikken er ikke til for bøndene, men for matsikkerheten til befolkninga

Leserinnlegg på www.gd.no tirsdag 3. mai: Bønder generelt opplever en enorm kostnadsøkning på grunnleggende innsatsfaktorer som strøm, gjødsel og drivstoff, og trenger kompensasjon for å drive videre. Derfor ble det i siste kommunestyremøte, den 28.04. bevilget 2,61 millioner som en kompensasjon til bøndene for generelt høy kostnadsutvikling den siste tiden. Landbrukspolitikken er ikke til for bøndene, men for matsikkerheten til befolkninga. Likevel har bøndene lenge stått ganske aleine om å etterlyse en landbrukspolitikk som virker, som faktisk når sine mål. Det er bøndene og landbruksnæringa som er våre spesialister på matproduksjon. Dem vi må lytte til når temaet er trygg mat og nok mat til befolkningen.

Kapitalen truer kommunen

Kapitalen truer kommunen

Leserinnlegg på www.gd.no fredag 29. april og i avisa GD mandag 2. mai: GDs leder 10.april: «Fortettingen av Lillehammer er en kamp mellom folkets vilje og kapitalens makt. Så langt leder kapitalen fortettingen av Lillehammer. Nå har innbyggerne en gylden mulighet til å ta makten tilbake.» Kapitalen, som i dette tilfelle representeres av Bergseng-brødrene, truer kommunen. Om kommunen krever at reglene for bygging i området skal overholdes vil de ikke bygge. Sånn oppfører småkonger seg. De regner nok med å få det som de vil, - denne gangen også.