Siste nytt

Hvor lenge?

Hvor lenge?

Leserinnlegg på www.gd.no 10. mars og i avisa GD 11. mars: De overkjørte menneskerettigheter og miljøvern da de ga konsesjon til å bygge vindmøller på Fosen. De overkjørte naturvern da de ga klarsignal til å bygge E6-bru over Lågendeltaet på tross av verneforskriften. De overkjørte folkeflertallet da de slo sammen Oppland og Hedmark til Innlandet.

Hvor fjern kan nærskolen bli?

Hvor fjern kan nærskolen bli?

Leserinnlegg på www.gd.no 8. mars og i avisa GD x10. mars: Fylkeskommunen har satt i gang et utredningsarbeid av fremtidig skolestruktur for de videregående skolene i Innlandet. Det er en politisk bestilling fra bl.a Ap og H. Rødt Innlandet mener at nærskoleprinsippet er en god ordning. Men prinsippet kan fort bli satt i spill dersom skolestrukturen endres. En nærskole er ikke en nærskole om den ligger 10 mil unna.

Tenk om ordføreren kunne vise tilsvarende engasjement på andre viktige områder

Tenk om ordføreren kunne vise tilsvarende engasjement på andre viktige områder

Leserinnlegg på www.gd.no onsdag 8. februar og i avisa GD lørdag 11. februar: Under budsjettbehandlingen i desember kjempet Lillehammers ordfører for å hindre at opposisjonens forslag om å satse på eldreomsorgen skulle få gjennomslag. Hennes innsats for å unngå satsing på eldreomsorg var til forveksling lik den innsats hun i dag legger for dagen for å få en motorvei gjennom fredet område. Dog med motsatt fortegn. Ordføreren har tatt mange Osloturer for å møte Klima- og miljøminister Barth Eide og samferdselsminister Nygård. Ikke for å satse på jernbane, men for å bygge ut Frp sin drøm om firefeltsmotorvei gjennom et vernet område slik at man kan kjøre i 110 km i timen forbi Lillehammer. Tenk om ordføreren kunne vise tilsvarende engasjement på andre viktige områder.