Siste nytt

Fylkestinget må være garantisten for at videregående skal være et gratis likeverdig tilbud til alle elever

Fylkestinget må være garantisten for at videregående skal være et gratis likeverdig tilbud til alle elever

Leserinnlegg på www.gd.no mandag 29. april: Alle forslagene som flertallet nå har presentert vil føre til mange flere hybelboere og dette utfordrer gratisprinsippet, som for Rødt er helt avgjørende. I alle kommuner er den videregående skolen viktig både for å skape arbeidsplasser, tiltrekke seg nye innbyggere og hindre fraflytting. Rødt vil i Fylkesutvalget den 30.04. primært stemme for et utsettelsesforslag, sekundært for 0-alternativet.

Tannhelse for eldre er viktig

Tannhelse for eldre er viktig

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 25. april og i avisa GD lørdag 27. april: Innlandet fylkeskommune har mottatt en økning i rammetilskuddet på 26 millioner, som er knyttet til en styrking av tannhelsetilbudet til eldre. Regjeringen løfter på denne måten tannhelsetilbudet til de eldre. Det er underlig at flertallet i fylkestinget velger å sette 9 millioner av disse på bok! Rødt vil heller bruke disse millionene på tannhelse, slik intensjonen er. For Rødt har tannhelse alltid vært viktig, «tennene er en del av kroppen.» Vi ønsker å bruke av disse midlene på eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmetjenesten, samt forebyggende arbeid.

Ytterligere økte klasseskiller i videregående

Ytterligere økte klasseskiller i videregående

Leserinnlegg på www.gd.no onsdag 17. april og i avisa GD lørdag 20. april: Rødt er for et nærskoleprinsipp med en desentralisert skolestruktur og et bredt utdanningstilbud i hele Innlandet. Derfor er vi svært kritiske til fylkeskommuneadministrasjonens framlagte alternativer for fremtidig skolestruktur, som skal behandles i fylkesutvalget 30. april før det legges ut på høring.