Skjerme eller styrke?

Leserinnlegg på gd.no og i avisa tirsdag 26. november: Mads Furu, gruppeleder for Lillehammer Ap skriver i et innlegg 22.november at "i Arbeiderpartiet har vi sagt at vi må skjerme hjemmetjenesten og helsehuset. Dette sier vi fordi vi vet at det blir flere eldre i årene som kommer. Derfor må vi bygge sterke tjenester som er attraktive å jobbe i og som evner å gi hjelp til dem som trenger det mest." Dette er en ganske oppsiktsvekkende uttalelse.

Furu og ordfører Trosholmen (Ap) lovet i valgkampen i styrke Helse- og Velferdssektoren med 10 millioner mer, for å bedre ressurssituasjonen og øke grunnbemanningen, spesielt i hjemmetjenesten og på Helsehuset. Nå er det altså snakk om å "skjerme", - altså ikke skjære ned, altså ikke styrke med 10 millioner.
Så lenge varte altså dette valgløftet. Eller...? Det er ennå ikke for seint å snu.

Øyvin Aamodt, gruppeleder Rødt, Lillehammer