Leksefri skole

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 28. august: Det jeg liker aller best med skolen er at den er bygd på tanken om å være for alle. Skolen skal bidra til at det blir mindre forskjell på folk. Slik er det på papiret, men ikke alltid i virkeligheten. Blant annet på grunn av lekser. Fordi leksene flytter ansvaret for elevenes læring ut av klasserommet og inn i hjemmet, og forsterker de sosiale skillene mellom elevene. Ifølge SSB har elever med høyt utdannede foreldre i snitt én karakter bedre i alle fag enn de øvrige elevene. Det er din egen innsats, ikke foreldra dine sin innsats, som skal avgjøre hvordan du gjør det på skolen. Dagens pugge- og leksemas skaper et skille mellom elever, og belønner de som har professorforeldre.

Lekser er unødvendig, urettferdig og stjeler ungdoms fritid. Det er unødvendig fordi lekser har liten eller ingen læringseffekt, og for de som er dårligst på skolen er leksetvangen til og med ødeleggende. Det er urettferdig fordi karakterer går i arv når foreldre må fungere som hjelpelærere. Og det stjeler ungdoms fritid, fritid ungdom kunne ha brukt på fotballbanen, i svømmehallen, på tur i skogen, biblioteket eller på bandrommet. Fordi læring skjer hele tiden, mens skole passer best på skolen!

I Danmark har man testet ut leksefri på flere videregående skoler. På Tønder Gymnas gikk karakteren opp med 1,1 % på skolen og kanskje viktigere frafallet ned med 15 %. På Gjøvik skal de teste ut leksefri skole framover. På Digermulen Skole i Vågan har de ikke hatt lekser på mange år. Likevel har elevene bedre karakterer enn både fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet. Rødt vil stille forslag om forsøk med leksefri skole også i Lillehammer.Vi trenger et storstilt forsøk med leksefri skole på forskjellige typer skoler over hele landet.

Lekser funker ikke. Det er lite som tyder på at det er en sammenheng mellom leksemengde og skoleprestasjoner. Tvert imot har Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) påvist en sammenheng mellom dårligere resultater og stor lekse- og prøvemengde.

Skolearbeid hører hjemme på skolen og på fritiden skal man ha gjøre andre ting.

Oda Beer-Mølslett

3. kanididat Rødt og Rød ungdom, Lillehammer