Barnehageprofitt

Det burde ikke være mulig for private aktører å tjene penger på å drive barnehager som er offentlig finansiert. Velferdstjenester som barnehage skal drives uten profitt. Skattepengene skal gå til velferd, ikke i eiernes lommer. Her er leserinnlegg i avisa GD torsdag 27. juli.