Lest høringsuttalelser?

Innlegg på sida "Si det!" i avisa GD torsdag 11. januar: Som GD skriver om vil nedlegging av transporttilbud for mennesker med betydelig funksjonsnedsettelser gjøre det nærmest umulig for enkelte å komme seg til jobb eller aktivitetstilbud. Lillehammers politikere burde ikke være overrasket. Lokallaget av Norsk forbund for utviklingshemmede påpekte dette i sin høringsuttalelse til budsjettforslaget for 2021. Det samme gjorde det kommunale rådet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Helge G. Galtrud Pensjonist Lillehammer