Rødts appell på Afrindemo 27.1.18

Rødts appell på lørdagens demonstrasjon på Lillehammer til støtte for kurderne og Afrin ble holdt av Øyvin Aamodt:

Kjære Venner!

Takk til dere som har organisert denne demonstrasjonen til støtte for Afrin!19. januar starta Tyrkia den tredje invasjonen i Syria siden august 2016. Den tyrkiske statsministeren kunngjorde at målet er å ta kontroll over 10 000 kvadratkilometer syrisk land. Det tilsvarar Rogaland fylke. Sagt på en annen måte: Det er det tredobbelte av det arealet Tyrkia okkuperte på Kypros i 1974. FN og Norge fordømte den gangen den invasjonen.

Noen parlamentarikere i Sveits, England, Iran, Sverige, Norge og i EU-parlamentet er til nå de eneste som har reagert på samme måte som FN gjorde i 1974. Men fra regjeringene og nesten alle partiene er det stille som i grava.

Lyspunktet er Bjørnar Moxnes (Rødt) som spør utenriksministeren om han vil protestere, og si til Tyrkia, som åpenbart bryter folkeretten, at det er uakseptabelt å angripe et annet land, og be dem trekke seg tilbake? Tyrkia ekspanderer. Hvorfor syns den norske regjeringa at det er OK at Tyrkia gong på gong okkuperer nytt land i den kurdiske delen av Syria, når det ikke var OK at Tyrkia tok en langt mindre del av Kypros?

Afrin og kurderne reiste seg og sto opp mot IS, og var de som på bakken kanskje var de mest effektive mot denne fascistiske organisasjonen. Kurderne var så effektive at USA bestemte seg for å gi dem støtte i denne kampen. Alle her hjemme vil knuse IS, men ikke alle er på samme side. Vår alles Jens Stoltenberg, NATOs leder, uttaler ifølge NTB 25.januar at «Tyrkia har rett til selvforsvar. Dette er beskjeden jeg formidler hver gang jeg diskuterer denne saken med forskjellige NATO-ledere, inkludert ledelsen I Tyrkia.

Dette bekrefter nok en gang at NATO er en aggressiv allianse hvor forsvar av medlemslandene ikke lenger er målet, men heller støtte til forskjellige ekspansjonistiske mål, det være seg USAs ønske om verdensherredømme, eller Erdogan og Tyrkias mål om sitt Stor-Tyrkia.

Tyrkia ekspanderer. Hvorfor syns den norske regjeringa at det er OK at Tyrkia gang på gang okkuperer nytt land i kurdisk del av Syria, når det ikke var OK at Tyrkia tok en langt mindre del av Kypros?

Verden delte Kurdistan mellom seg etter 1.verdenskrig. Da ble kartet i Midt-Østen tegnet på nytt, og de nåværende statene delte Kurdistan mellom seg. Nå er det på tide å støtte kurdernes rettferdige kamp om nasjonal sjølråderett. De må få sjøl bestemme hvordan de vil organisere seg på, - en nasjon med 40 millioner mennesker.

Norge, - den norske regjeringa, kan ikke fortsette å behandle Tyrkia som vår venn og allierte, mens vi lar kurderne kjempe vår sak mot IS, før vi dolker dem i ryggen.

I Norge er det nå opprettet en støtteorganisasjon for kurderne, - Solidaritet med Kurdistan. Vis din støtte ved å melde deg inn der!

Kjære venner; Afrin og kurderne sto opp mot IS. Så blir de angrepet av Tyrkia som ønsker å realisere Stor-Tyrkia, og knuse kurdernes kampvilje. Nå er det vår tur til å stå opp for Afrin og kurderne i deres videre kamp

Støtt Afrin!Krev at NATO stopper Tyrkia!