Bli med i kampen, SV!

Leserinnlegg i avisa GD lørdag 13. juli: Mizanur Rahaman angriper Rødt med usannheter og tull i sitt forsvar for egen feilslåtte ledelse av Helse- og omsorgssektoren i Lillehammer. Han undervurderer de betydelige utfordringene Lillehammer kommune har på dette feltet. Det burde være unødvendig å gjenta, men vi gjør det gjerne: Rødt vil aldri åpne for privatisering av helsetjenester eller annen velferdsprofitt. Det har nok de fleste fått med seg.

Og det er jo faktisk Ap, SV og V som har stått for privatisering ved å leie inn vikarbyråer for nesten 40 millioner i 2018, - ikke høyresida, samtidig som de har snakket om at de ønsker økt grunnbemanning.

Det vi derimot er villig til er å jobbe sammen med alle for å få til en best mulig løsning for Lillehammersamfunnet. Det partiene som styrer nå ikke klart.

Eller hvordan ellers tolke at Lillehammer kommune ifølge kommunebarometeret nå er på 401. plass av landets 423 kommuner på området helse og omsorg?

At SV allerede nå har ønsket å binde seg til masta på APs skute er en gåte. Det er ikke til å komme fra at Helse- og omsorgssektorens elendighet er knyttet til APs (og SVs) politiske håndtering. Her er noen eksempler:

- Fjerning av 40 helse- og omsorgsstillinger rett etter forrige valg

- Bruk av 38 millioner kroner til vikarer i 2018 (som ifølge kommunalsjefen tilsvarer 80 egne stillinger) på grunn av altfor høyt sykefravær

- For få institusjonsplasser

- Hyppig skifte av ledere både på Helsehuset og i hjemmetjenesten

- Ikke klart å håndtere Samhandlingsreformen

Når Rahaman hevder at helsesektoren trenger ro og stabilitet, er det veldig feil. Sektoren trenger en faglig og politisk sterk ledelse som ser sektoren og pasientenes behov, anerkjenner de ansattes kompetanse og gir dem de ressursene de trenger for å kunne gjøre en god jobb.

I store deler av Norge samarbeider Rødt og SV godt om å bedre velferdstilbudet. Hvorfor kan vi ikke få til det samme i Lillehammer?

Vi ønsker ingen konflikt med SV. Vi ønsker å sikre et godt helse- og omsorgstilbud. Vi vil gjerne ha med SV på et slikt samarbeid. Men da må SV løsrive seg fra storebror Ap. En begynnelse kan være å innrømme at politikken som har vært ført har vært feilslått.

Øyvin Aamodt og Eva Marie Mathisen

Toppkandidater for Rødt Lillehammer