Hvorfor støtter ikke SV oss som er imot E6 gjennom Lågendeltaet?

Leserinnlegg på www.gd.no torsdag 29. oktober og i avisa GD fredag 30. oktober: Mizanur Rahaman, gruppeleder i SV på Lillehammer, bruker i sitt innlegg om statens forhold til kommuner mange ord på å beskrive ett eller annet om ny E6 i et verneområde . De mange ordene han bruker er ikke akkurat klargjørende for hvorfor Lillehammer SV velger motorvei framfor naturvern.

Det hadde vært fint og nyttig om Mizanur Rahaman tok steget ned fra sin byråkratiske hest og forklart oss motstandere av motorvei i Lågendeltaet hvorfor SV ikke er med i vårt arbeid.

Oda Beer-Mølslett, kommunestyrerepresentant Rødt, Lillehammer