Norge kriger mot Syria

Leserinnlegg i avisa GD fredag 8. september: Norge er nå det eneste NATO-landet i tillegg til USA som fortsatt har instruktører illegalt inne i Syria for å trene opprørsstyrker.

Og i USA har Trump også signalisert at en slutt på denne støtten som forlenger krigen vil komme. Da må selvsagt også de norske instruktørene komme hjem med halen mellom beina, helt uten at dette er et tema i valgkampen. 

Rødt er mot at norske styrker kriger i andre land slik. Dette er ikke forsvar av Norge. Tvert om.

Regjeringa har hevdet at styrkene som Norge har trent skal kjempe mot IS, men det har de aldri gjort. De har derimot vært i mange konfrontasjoner med den  syriske regjeringshæren, som faktisk sloss mot IS, og Norge har dermed bidratt til å forsinke prosessen med å nedkjempe IS i Syria. Når den vestlige støtten til såkalt moderate opprørsgrupper nå blir avsluttet, ser vi at den syriske regjeringshæren nedkjemper IS i rekordtempo. Norge har altså ikke hatt soldater i Syria for å bekjempe IS, men soldater som indirekte har bidratt til å forlenge IS' redselsstyre, i tillegg til å krenke Syrias suverenitet og dermed også underminere FN-pakten og Folkeretten.

Tenk over dette når du skal velge parti.

Turid Thomassen og Øyvin Aamodt

Rødt