Penger ut av vinduet

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 3. september: Flere i Arbeiderpartiet i Lillehammer trekker fram at budsjettet i helse og omsorg er økt, og det stemmer. Men når de med det mener å si at situasjonen er blitt bedre, stemmer ikke bildet lenger. Hvor mye penger som brukes er ikke avgjørende for kvaliteten på tjenestene, det bestemmes av hva pengene går til. I Lillehammer går store summer til vikarbyråer, dagbøter for pasienter som ikke får tilbud i kommunen når de er ferdigbehandlet ved sjukehuset, og høyt sjukefravær. Og dermed havner helse og omsorg i Lillehammer nærmest på jumboplass blant kommunene i landet. Det er på høy tid med opprydding!

Hanna Røberg,

listekandidat Rødt Lillehammer