Utarming av kommunens helse- og velferd er ingen naturlov!

Leserinnlegg på www,gd,no søndag 15. mars og i avisa GD onsdag 18. mars: Kommunestyret i Lillehammer, med Arbeiderpartiet i spissen, opptrer som om dramatiske kutt av snaut 200 millioner i kommunebudsjettet i Lillehammer fram til 2023 er en naturlov som ikke kan stanses eller endres. Sånn er det ikke!

Utarming av kommunens tjenester kan og må motvirkes. Årsmøtet i Rødt Lillehammer foreslår at vi gjør det slik:
- Kommunestyret og kommunen som helhet må mobiliseres for å skaffe Norge en ny regjering som styrker velferdsstaten og gjør kommunene i stand til å yte gode offentlige velferdstjenester til alle innbyggerne.
- Kommunens ulike avdelinger må lete etter bedre måter å drive på. Og de gode ideene finnes ikke hos kommuneledelsen, men hos brukerne, pasientene og de ansatte – alle de gode menneskene som vet hvor skoen trykker. Hør deres synspunkter – ta dem på alvor – og la deres ideer føre til handling.

Disse alvorlige kuttene er påført kommunen fra regjering og Storting, og de legger veien åpen for privatisering ved at de offentlige tjenestene blir utarmet til de til slutt blir dårligere, og folk blir nødt til å velge private løsninger. Rødt er sterkt imot profitt i velferden og vil jobbe så mye vi makter for at kommunene fortsatt skal tilby de nødvendige tjenestene til folk, uavhengig av privat økonomi.

Vi håper Lillehammers befolkning, brukerne av de kommunale velferdstjenestene, alle de ansatte og ikke minst kommunestyret blir med oss på denne nødvendige snuoperasjonen. Nei til utarming av velferdsstaten!

Øyvin Aamodt og Marie Othilie Hundevadt, Rødt, Lillehammer