DAB og miljø

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 16. august: Det er bred enighet om at klima-miljøproblemene må løses og at de må løses kjapt om vi skal kunne redde verdens klima, planter og dyr – vår framtid. Partiet Rødt sier: «Markedet kan ikke redde klimaet – vi trenger en grønn sosialisme».

Vi må undersøke hvilke konsekvenser handlingene våre får for klima og økologi før vi setter dem ut i livet. Vi må sette hensynet til økologien over andre hensyn og tilpasse våre handlinger slik at de ikke får negativ innvirkning på klima og miljø¸.

Hvilke konsekvenser har det eksempelvis fått når myndighetene innfører DAB-radioer og kutter ut FM-nettet? Flere millioner radioapparater fulle av plast og tungmetaller vil måtte skrotes, mange av dem blir ikke resirkulert og vil sette et solid negativt miljøavtrykk.

I tillegg bruker de nye DAB-radioene mye mer strøm enn de vi har hatt. På hytta vår har vi ikke strøm og har hatt mye glede av vår trofaste lille batteriradio, som gjerne har holdt et par sesonger mellom hvert batteriskift. Nå må vi skifte til nye batterier etter et par dagers bruk. Myndighetene har enten ikke vært seg bevisst miljøkonsekvensene av dette DAB-skiftet, eller de har gitt blaffen i det. Uansett, noen vil tjene grovt på DAB-skiftet og miljøet vil lide.

Dagsrevyen har i det siste hatt mange oppslag om økende turisme i Norge. Det tilrettelegges som aldri før for bil og cruiseturisme. Fjellheimen får nye sykkelveier, turister reiser hjem med frysere fulle av fisk fra kysten vår og reiselivsnæringen tjener penger som aldri før. Og vi veit at miljøavtrykket bare blir større og større, men ikke et kritisk spørsmål fra tv-journalistene, bare felles glede over økte inntekter.

Av hele verdens befolkning har ca. 6% vært oppe i et fly en gang eller mer i løpet av sitt liv. Norges befolkning flyr mest i hele verden og flyreisene er billigere enn noen gang.

I det kapitalistiske systemet, der mest mulig profitt til en liten overklasse er målet som går foran alle andre hensyn, er folk flest, natur og miljøet de store taperne. Kapitalismen som system forutsetter evig økonomisk vekst, noe som er uforenlig med en bærekraftig utvikling.
Hensynet til miljøet og naturen må settes foran hensynet til økonomisk vekst for de som allerede har mest.
Det politiske partiet Rødt er helt tydelige på dette forholdet. De har en politisk samfunnsanalyse som grunnlag for sin konklusjon: «Markedet kan ikke redde klimaet - vi trenger en grønn sosialisme».
For meg er klima og miljøet det viktigste problemet vi står overfor - en sak som berører de aller fleste andre saker i samfunnsutviklingen. Derfor stemmer jeg Rødt.

Egil Martin Kurdøl