Ulønnsom motorveg

Leserinnlegg på www.gd.no fredag 22. mai og i avisa GD tirsdag 26. mai: GDs nye kommentator, Kathrine Lunde Solbraa, har i GD 19.mai et interessant innspill i diskusjonen omkring ny E6 og motorvei gjennom Gudbrandsdalen. Hun påpeker viktigheten av å ta estetisk gode valg, og forteller om prisen Vegvesenet fikk for vakker veg på strekningen Frya Sjoa. I neste avsnitt kommer hun i skade for å presentere en faktafeil. Hun skriver at «det blir ingen (ny) veg dersom den ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom». Det rare er jo nettopp at Statens Vegvesen har beregnet samfunnsnytten for motorvegen mellom Vingrom og Ensby, og konkludert med at den IKKE er lønnsom.

I Kommunedelplan for E6 Vingrom-Ensby, på s. 14 står det at «Utbyggingsalternativene har alle negativ samlet nytte for ikke-prissatte konsekvenser. 0-alternativet er derfor rangert som det beste alternativet». 0-alternativet er altså dagens veg.

Likevel er planen å bygge vegen.

Staten bryter altså sine egne intensjoner om vegen blir bygd. De bryter sine uttalte intensjoner om trafikkutvikling, naturvern, miljøutvikling, vernebestemmelser, bevaring av artsmangfold, friluftsliv og så videre.

Nå er Frp ute av regjering. Kanskje det kan bety at vanviddet med den ekstreme motorvegutbygginga kan avsluttes uten at flere verneverdige områder blir ødelagt?

Vi sier som GDs kommentator: «Avgjørelsene i dag vil skape sår som ikke kan blåses vekk. Er vegutbyggingen på rett spor?»

Dette bør bli en valgkampsak i 2021.

Øyvin Aamodt

Rødt, Lillehammer