Vi vil ha en partipolitisk uavhengig fagbevegelse

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 14. august: Det er betimelig at Ulf Holberg stiller spørsmål om rolleblandinga Knut Arne Vassdokken har når Vassdokken både er LO-leder i Sør-Gudbrandsdal og listekandidat for Ap. I Rødt jobber vi for en partipolitisk uavhengig og selvstendig fagbevegelse. Vi vil utfordre Arbeiderpartiets jerngrep om arbeidstakernes organisasjoner og styrke det fagligpolitiske samarbeidet mellom alle parter som deler fagbevegelsens mål.

Jerngrepet Ap har over fagbevegelsen er historisk, men det er ikke sunt og må endres. Vi ser i dag at det er skarpe motsigelser mellom fagbevegelsen og Arbeiderpartiet i viktige saker som synet på EØS-avtalen og Acer - EUs tredje energimarkedspakke. En samlet fagbevegelse gikk mot å underlegge Norge EUs energibyrå, men Arbeiderpartiet sikret flertall på Stortinget.

Også lokalt byr sammenblandinga av LO og AP på problemer. Det er en utfordring når leder av LO Sør-Gudbrandsdal velger å skrive under leserbrev med både sitt lederverv og sitt AP-verv. Vassdokken på vegne av LO eller på vegne av Ap? Det vil ofte være politiske situasjoner hvor de to organisasjonene er uenige

Dette fikk vi for eksempel illustrert da Fagforbundet i Lillehammer satte foten ned og beskrev den kritiske situasjonen som var i Helse- og omsorgssektoren i den Arbeiderpartistyrte kommunen Lillehammer.

LO i Sør-Gudbrandsdal har hatt en fin tradisjon med å stille de politiske partiene spørsmål før valget. Det er vel heller ikke veldig overraskende at det går et politisk skille mellom høyre- og venstreside på en rekke spørsmål. Det er fint at LOs medlemmer kan forholde seg til disse svarene når de skal bestemme hvilket parti skal få deres oppslutning.

Det kunne vært av stor interesse om LO Sør-Gudbrandsdal gjorde opp regnskap over de svar de mottok før inneværende valgperiode. Da vil jo medlemmene kunne ta stilling til om partiene har levd opp til de forventninger svarene skapte.

En sterk fagbevegelse som setter arbeidsfolks interesser først er nødvendig for å forsvare lønns- og arbeidsbetingelser som er oppnådd. Det er den som har drevet, og må drive, fram kampen for universelle velferdsordninger og et nytt, framtidsretta samfunn. Fagbevegelsen bør være mangfoldig og åpen for mange ulike medlemmer, men samlet sett må den være selvstendig og uavhengig.

Eva Marie Mathisen og Øyvin Aamodt

Rødts toppkandidater i Lillehammer