Forbud mot innleie

Leserinnlegg i avisa GD fredag 17. november: Rødt støtter kravet om midlertidig forbud mot innleie i byggebransjen i fylkene rundt Oslofjorden. Slik fagforeningene krever.

Dette kan gjøres ved en forskrift og krever ingen lovendring. Tyskland har et  forbud i hele byggebransjen.

Prinsipielt ønsker vi et varig forbud i alle bransjer. Dette krever nok lovendring og brudd med pålegg fra EU gitt gjennom EØS- avtalen. Derfor i første omgang bare et midlertidig forbud i et avgrenset område og i en bransje der innleie fra bemanningsbyråer er et stort problem.

Det håper vi kan støttes også av EØS- tilhengere.

Turid Thomassen og Øyvin Aamodt

Rødt