Vi bør ikke applaudere overskuddet

Leserinnlegg i avisa GD i juni 2017: I Lillehammer kommunestyre sist uke ble den økonomiske situasjonen i Lillehammer applaudert. Rådmannen og hans administrasjon har de siste par år klart å skjære ned såpass sterkt i driften av helse- og omsorgssektoren at det økonomiske resultatet ser pent ut på papiret.

Så kommer Fagforbundet og viser oss en del av konsekvensene av vedtakene: Dårligere tilbud, fjerning av årsverk og tilbud, sykefravær på 17 prosent i hjemmetjenesten og på over 20 prosent i deler av helsehuset.

I 2013 ble et forslag om å jobbe for reduksjon av ufrivillig deltid vedtatt i kommunestyret. Det ble også vedtatt at de som har jobbet i større stillingsbrøk enn det som framgår av ansettelseskontrakten deres i 12 mndr. eller mer, skal ha ny kontrakt tilsvarende faktisk arbeidet tid.

Det skulle også utredes hva konsekvensen av stillingsstopp for deltidsstillinger ville bli for kommunen.

Spørsmål om ønsket stillingsstørrelse var (og er?) også en del av de årlige medarbeiderundersøkelsene Lillehammer kommune foretar.

Hva har skjedd med denne fine målsettingen? Har kommunestyret sikret at det er fulgt opp, eller er det lagt bort av hensyn til økonomien? Det er i hvert fall ikke gjort av hensyn til de ansattes arbeidsmiljø?

Vi vil be rådmannen om konkret svar på dette.

Vi i Rødt brøt samarbeidet med Arbeiderpartiet da de tvang gjennom nedskjæringer i befolkningens velferdstilbud. De vedtok å øke behovet for hjemmetjenestene uten å gi dem flere ressurser.

Nå beskriver Fagforbundet konsekvensene av Arbeiderpartiets politikk: Svært høyt sykefravær og folk som rømmer fra sektoren.

Rødt støtter selvfølgelig Fagforbundets forsøk på å vekke kommunens politiske ledelse. Vi håper ordføreren tørr å ta inn over seg at de ansatte er kommunens viktigste ressurs og at han ikke kan fortsetter å si at han stoler på sektorsjef, rådmann og administrasjon.

Han må undersøke Fagforbundets påstander.

Turid Thomassen og Øyvin Aamodt

Rødt Lillehammer