Orker de ikke å se?

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 9. juli: Ap, SV og V har gått i allianse foran årets kommunevalg. De vil fortsatt styre sammen, selv om de ikke vet om V kommer inn i kommunestyret i det hele tatt, jfr. meningsmålingene for tida. De leverer også seks løfter om framtida. Det første er å øke grunnbemanninga i hjemmetjenesten med 10 millioner. Det er jo ikke engang nok til å få tilbake de 40 stillingene de fjernet tidligere.

Men, det viktigste:

Har de i det hele tatt innover seg den økonomiske og administrative situasjonen i kommunen vår?

Et grelt eksempel er Helse- og omsorgssektoren som i 2018 brukte over 80 millioner mer enn budsjettert. Det er 20 % høyere utgifter enn de så for seg da budsjettet ble vedtatt.

På grunn av høyt sykefravær måtte de bruke 37,8 millioner på innleie av sykepleiere fra vikarbyråer, stillinger som ifølge kommunalsjefen er over dobbelt så dyre som å ha egne ansatte.

Dette er ekstremt sløseri.

Hvordan kan Ap, SV og V mene at å tilføre sektoren 10 millioner vil løse problemene?

Det ser ikke ut til at de tre orker å ta inn over seg hvordan situasjonen faktisk er. Hvordan de ansattes arbeidssituasjon er, og dermed også hvor gode tjenester de er i stand til å yte.

Forutsetningen for å finne gode løsninger er at man orker å se på virkeligheten slik den faktisk er, - ikke slik man skulle ønske at den var.

Øyvin Aamodt og Eva Marie Mathisen,

Listetopper for Rødt Lillehammer