Det skal gode medisinske argumenter til for at ikke Ungdomshallen igjen blir ishall raskt

Leserinnlegg på www.gd.no mandag 19. oktober og i avisa GD tirsdag 20. oktober: Rødt syntes at spørsmålet om Ungdomshall som teststasjon eller ishall har tatt uforholdsmessig lang tid. Vi ba derfor ordfører om å orientere Formannskapet om bruken av Ungdomshallen til covidtesting og ikke til isaktiviteter.

Orienteringen har kommet og inneholdt to momenter:

- Kommunestyret skal ha dette som sak 29. oktober

- Saken vil inneholde vurderinger av andre mulige teststasjoner.

Så langt,så bra, trodde vi. Men vi oppfattet en sterk føring som kan tolkes til at Ungdomshallen fortsatt skal være teststasjon. Ordlyden var følgende: «I saken vil det bli presentert alternativ lokasjon som er sammenlignbar med ungdomshallen.» Hvorfor det? Sammenlignbar på hvilken måte?

Det er ingen som er uenig i at Ungdomshallen egner seg veldig godt. Men det fratar barn og unge muligheten til å bruke ishallen til sine aktiviteter. Spørsmålet er om det finnes alternative teststeder som er godt nok i forhold til de nasjonale krav og føringer, samt arbeidsmiljø for de som skal jobbe der. På nasjonalt plan er det mange fullverdige teststasjoner som har andre løsninger.

Hvorfor er det en premiss at testing skal foregå med utgangspunkt i bilbruk for andre enn bevegelseshemmede? Og, hvor lang tid det vil ta fra et akutt testbehov oppstår til Ungdomshallen igjen vil kunne være operativ? 48 timer, blir vi fortalt av Ishockeyklubben.

Utgangspunktet videre må være:

- Det skal gode medisinske argumenter til for at ikke Ungdomshallen igjen blir ishall raskt.

- Et alternativ må være basert på nasjonale krav og føringer til hva covidtesting innebærer.

- Tiden det tar før Ungdomshallen igjen vil være operativ i en krisesituasjon hvor dagens føringer ikke er tilstrekkelig.

- Arbeidsmiljø må sikres for de ansatte.

- Kommunens økonomiske situasjon må tas hensyn til.

Øyvin Aamodt, Lillehammer, gruppeleder Rødt