Botsgang for ordfører og rådmann

GD kritiserer på lederplass både Lillehammers ordfører, rådmann og opposisjonen representert ved Høyre for å ta for lett på kritikken av tilstanden i helse- og omsorgssektoren i Lillehammer.

Vi noterer oss at GD ikke nevner med ett ord at Rødt hele tida, som eneste parti, offentlig har gitt uttrykk for at vi har trodd på og støttet de tillitsvalgtes framstilling av saken. Vi var også krystallklare på at denne omstillingsprosessen ville gå på kvaliteten og arbeidsmiljøet løs, da den ble vedtatt for et par år siden. Det kan se ut som om GD ikke ønsker å videreformidle uenighetene og heller late som Høyre og Ap er de store motpolene, mens de i realiteten er mest enige.

Turid Thomassen og Øyvin Aamodt Rødt