Om eiendomsskatten

Leserinnlegg i avisa GD 11.mars 2017: På baksida onsdag framstiller Odd Edgar Larsen det som om Rødt støtter utviklinga av eiendomsskatten i Lillehammer.

Ved kommunestyrebehandlinga sist foreslo vi at bunnfradraget burde økes til det dobbelte, - til 1 million, for å få et skinn av sosial profil.

Vi syntes heller ikke eiendomsskatten burde økes for at kommunen skulle bygge opp fond, - altså spare.

Dette ble nedstemt av blant annet AP og SV.

Altså er det en god ide å stemme på Rødt ved årets valg.

Øyvin Aamodt

Rødt Lillehammer