Hvorfor er vi ikke overrasket?

Leserinnlegg i avisa GD mars 2017: Det ser ut til at regjering og storting ikke lenger vil prioritere ny dobbeltsporet jernbane til Lillehammer som en del av Intercity-systemet.

I en tid hvor Norge og verden trenger mindre fossil biltrafikk og mer transport av folk og gods på bane, prioriteres altså motorvei opp og jernbane ned.

Brutte løfter er ikke et ukjent begrep.

Tidligere har det både fra blått og rødgrønt hold blitt sagt at vi skal prioritere både motorvei og jernbane.

Virkeligheten ser nå ut til å bli som vi fryktet: Det bygges motorveier selv om trafikkgrunnlaget ifølge veivesenet ikke krever det.

Det bygges ikke jernbane selv om både klima og miljø krever det. Dessverre.

Hvorfor er vi ikke overrasket?

Øyvin Aamodt

Rødt Lillehammer