E6 og Øyer

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 28. mai: Nå går diskusjonene i Øyer om E6. Skal det være motorvei med 110 km/t eller 90? Skal det være fire felt eller to/tre? Tenk om Øyer klarer å tenke miljø i utvidet forstand når de skal konkludere her. Da kan det bli en sikker veg med 90 km/t. Da kan det bli tatt miljøhensyn. Da kan vi unngå bomstasjoner?

Tenk om Øyer kommunestyre klarer å konkludere fornuftig, - i disse klimatider.

Tenk om Øyer klarer å være «framtidsrettet og bærekraftig», som det heter for tida.

Tenk om Lillehammer hadde klart noe liknende.

Da hadde vi begynt å ta klima på alvor, og tatt et skritt mot «nullutslippsbyen», som vi ønsker å kalle oss, og som vi har gjort vedtak om i kommunestyret.

Tenk om vi kunne gjennomføre det vi vedtar at vi skal gjøre.

Tenk så fint det hadde vært.

Øyvin Aamodt

1.kandidat Rødt Lillehammer