AP-medlemmer kan også være tillitsvalgte

Leserinnlegg i avisa GD onsdag 21. august: Jan Wiggo Hageløkken, medlem og listekandidat for Ap og nestleder LO i Sør-Gudbrandsdal, har et innlegg i GD hvor han melder seg på debatten om hatter i fagbevegelsen. Vi ser ingen uenigheter i vårt syn og hans. Det er naturlig og bra at LO-medlemmer og tillitsvalgte er medlemmer av politiske partier. At mange er medlemmer av Arbeiderpartiet er også naturlig. Det er ikke her vår kritikk går. Vi er imidlertid opptatt av at det må være en klar tydelighet og ryddighet på når de opptrer som tillitsvalgte og når de er partipolitikere. Vi tror at Sør-Gudbrandsdal LO er tjent med å ha klare prinsipper om dette.

Når leder av Sør-Gudbrandsdal LOi sitt innlegg tolket partienes svar på en del spørsmål fra LO, gjorde han det som LO-leder eller listekandidat for Ap? Dette har selvfølgelig med LOs selvstendighet å gjøre. LO stilte spørsmål til partiene, partiene svarte. Det blir for oss som LO-medlemmer uryddig når besvarelsen blir underskrevet av LO-leder og Ap-representant i samme person.

Slik vi oppfattet det prøvde Rødt-medlem HelgeGaltrud, i sin tid som leder i LO Sør-Gudbrandsdal, alltid å gjøre det klart når han uttalte noe på vegne av LO og når han uttalte seg som privatperson eller som leder av Fagforbundet Lillehammer. Vi tror at både Ap og LO ville være tjent med at også Vassdokken tydeligere skiler mellom sine ulike roller i lokalpolitikk og fagbevegelse.

Vi tror at Sør-Gudbrandsdal LO er tjent med å avklare sine prinsipper.

Vi gjentar for øvrig et av våre hovedpoeng som Jan Wiggo Hageløkken velger å ikke kommentere.Det er av stor interesse om LO i Sør-Gudbrandsdal gjør opp regnskap og refererer de svarene de mottok før inneværende valgperiode. Da kan vi alle ta stilling til om partiene har levd opp til de forventningene svarene skapte.

Øyvin Aamodt og Eva Marie Mathisen,

ordførerkandidat og 2.kandidat for Rødt Lillehammer