Ulovlig avlysning

Leserinnlegg på gd.no mandag 6. april og i avisa GD onsdag 8. april: Posisjonen har i GD 6.april et behov for å forsvare ordførerens ulovlige avlysning av politisk valgte råd og utvalg i Lillehammer. Ordfører har ikke fullmakt til å avlyse råd og utvalg, - det må utvalgene sjøl, utvalgslederne, formannskapet eller kommunestyret gjøre.

Dette kunne vært gjort i det fungerende formannskapet, som for tida møtes ukentlig.

De skriver at «noen har … funnet det formålstjenlig å bruke tid på å kritisere ordføreren for det». Ja, ulovligheter bør påtales. Spesielt i krisetider er det viktig å holde på de demokratiske spillereglene.

Det er da også spesielt at helse- og velferdsutvalget ikke møtes i en helsekrise. At de andre avlyses er sannsynligvis lurt nå.

Øyvin Aamodt, gruppeleder (Rødt), Lillehammer