Skatt som sparing

Leserinnlegg i avisa GD 10. februar 2017: Kommunestyret i Lillehammer ble invitert til å vedta nye satser for eiendomsskatt som vil kunne tilføre kommunen 50-60 millioner mer i inntekt enn budsjettert - til sparing!

Dette foreslo rådmannen at blir satt av til fond, - altså til sparing.

Rødt er ikke mot eiendomsskatt, men vi mener at det burde vært vedtatt et betydelig større bunnfradrag til for at det skal ha et snev av sosial profil. Vedtaket ga en halv million i bunnfradrag.

Vi foreslo en million.

Når boligverdiene antas å ha fordoblet verdi de siste ti år, vil det være naturlig også å doble bunnfradraget fra dagens fem hundre tusen til en million.

Det hadde betydd at det ikke ville bli beregnet skatt av den første millionen av boligverdien din.

Det hadde vært bedre, men AP og SV ville ikke være med på en slik endring.

Med vårt forslag ville ikke kommunens sparing kommet også fra de som i utgangspunktet har minst.

Vi hadde håpet at flere partier hadde støttet oss.

 

Turid Thomassen og Øyvin Aamodt

Rødt Lillehammer