Terrassen - Åpent spørsmål

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 5. september: ÅPENT SPØRSMÅL TIL LILLEHAMMER KOMMUNE Vi forstår at planene for utvikling av Terrassen til et nytt felles offentlig rom til beste for Lillehammers befolkning er kommet langt. Det er bra, hele byen har forventninger og forhåpninger til en oppgradering av terrassen og de omkringliggende områdene.

Det er viktig at alle de politiske partiene, alle berørte parter og institusjoner som innehar kompetanse på utvikling av offentlige rom, arkitekter og kunstnere, tar del og har muligheten til å bidra for en best mulig løsning for Terrassen.

Vi spør derfor Lillehammer kommune: Når sendes planene ut på høring – hvordan tenker kommunen den videre beslutningsprosessen for Terrassens framtid?

Lillehammer har en fysisk beliggenhet som gjør at vi i særlig grad må ivareta de små og få fellesrommene byen har. Den fortetningen i bykjernen som har pågått en tid og som planlegges framover, krever flere gode åpne møteplasser – fellesrommene må oppgraderes og utvides.

Om vi går til vår nærmeste nabo, Hamar og ser hvordan de har utvidet og oppgradert sine offentlige byrom, er det forstemmende å se i hvor stor grad Lillehammer har forsømt og forminsket sine fellesrom.
Stortorget brukes fortsatt som parkeringsplass og Sigrid Undsets plass er etter ombyggingen har ikke blitt den møteplassen vi hadde sett for oss. Søndre park har et stort uutnyttet potensiale.

Det er ikke lenge siden riksantikvar Jørn Holme og veidirektør Terje Moe Gustavsen inviterte til en nasjonal dugnad for å heve kvaliteten på viktige fellesrom rundt om i landet. ”Plasser, torg og andre byrom må få en durabelig estetisk oppgradering for å kunne bli velfungerende møteplasser”, var målsettingen som straks ble tatt på alvor rundt i landet.
Det har aldri før i Norges historie vært tilgjengelig så store økonomiske midler, offentlige som private, til oppgradering av offentlige rom.
I et slikt perspektiv er det trist å konstatere at Lillehammer så langt har sett ut til å mangle ambisjoner for byrommene våre og vi håper derfor at Terrassen vil markere starten på en ny tid der viktigheten av fellesrommene i byen blir tatt på alvor. Det er derfor avgjørende at planene for Lilletorget – Terrassen - Elva diskuteres i full offentlighet og at lista for innhold og utforming av dette rommet legges høyt.

Turid Thomassen, Rødt Lillehammer