Velferdsproffitører

Leserinnlegg i avisa GD torsdag 12. oktober: Ordet velferdsproffitører er nå etablert i norsk politisk debatt. Mye takket være fagbevegelsen, organisasjonen For Velferdsstaten og partiet Rødt.

Direktøren på Skogli har skrevet i GD at de ikke vil kalles profitører blant annet fordi de ikke tar ut utbytte fra driften. Rødt har i debatten om profitt på velferdstjenester forsøkt å skille mellom idelle og humanitære organisasjoner og rene kapitalister. Vi vet at idelle organisasjoner med lønns- og pensjonsvilkår på linje med offentlig ansatte ofte taper anbud i konkurranse med rent kommersielle firma som har dårligere lønn og pensjon for sine ansatte.

Nå skal det sies at enkelte som vel kaller seg idelle slik som menigheter i Den norske kirke i Bergen, eiere av konsernet Akasia, ikke har gjort det lett å skille mellom idelle og helkommersielle.

I sommer var det streik i Akasia-konsernet etter at de hadde byttet arbeidsgiverforening for å reduser ansattes pensjoner. Aksia ga seg etter langvarig streik og gikk med på å videreføre de ansattes pensjonsvilkår.Også kommersielle aktører lar ofte være å ta ut utbytte sjøl om driften går med overskudd. De bygger opp egenkapital i selskapene sine og selger etter noen år hele greie til internasjonale oppkjøpsfond. Gjerne fond med adresse i skatteparadis. Eksempel Uni Care. Etablert i 2008 med en aksjekapital på kr 500.000. Drev blant annet sykehjem for Oslo kommune. Solgt til et britisk aksjefond ni år seinere. Anslått fortjeneste til eierne 618 millioner.

Eiere av barnehager slik som Idrettsbarnehagene. De solgte 12 barnehager til barnehage-konsernet Læringsverkstedet med en anslått fortjeneste til selgerne på 71 millioner. Eller Grenland barnehagedrift, 11 barnehager solgt til Norlandia Care med en anslått fortjeneste til selgerne på 149 millioner. I private barnehager er gjerne  aksjekapitalen eierne har startet med 50.00 til 100.000 kroner. Utgifter til utstyr, lønn, avdrag og renter er betalt av statstilskudd og foreldrebetaling. Egenkapitalen øker stadig på grunn av overskudd på driften og eierskapet til verdifulle bygninger og tomter. Sjøl om de ikke tar ut utbytte så kan fortjenesten bli meget god ved å selge aksjene.

Turid Thomassen og Øyvin Aamodt, Rødt Lillehammer