Vi møtast på 8. mars!

Leserinnlegg på baksida i avisa GD tirsdag 22. januar: Vi finn oss ikkje i at ei mørkeblå regjering skal hindre kvinners valfridom. Vi finn oss ikkje i at abortrettane våre blir innskrenka. Vi finn oss ikkje i at Ropstad skal bestemme over vår kropp.

Vi møtast igjen for å forsvare kvinners rett til sjølvbestemt abort - denne gongen på kvinnedagen 8. mars!

Eva Marie Mathisen, Raudt Lillehammer