Hvem har ansvaret i Lillehammer?

Leserinnlegg på www.gd.no onsdag 21. oktober og i avisa GD torsdag 22. oktober: Det er enkelt å si seg helt enig med Hans Kristian Enge (gd.no) at de økonomiske problemene i Lillehammer, og i mange andre kommuner, i stor grad skyldes langvarig utarming av kommuneøkonomien fra sittende regjering og nåværende stortingsflertall. Dessverre var det langt fra rosenrødt under regjeringsperioden til Ap, SV og Sp heller.

Samtidig er det på sin plass igjen å peke på at feilaktige vedtak og dårlig styring lokalt er en kanskje like stor del av våre problemer. Kommunedirektøren har påpekt dette i årevis uten at han har fulgt vedtatt budsjett. Ap har ikke forholdt seg til sine egne budsjetter eller økonomiske måltall. Hvorfor vil ikke posisjonen forholde seg til dette nå? Det høres ut som om de kun er opptatt av statens struping av kommunene. Dette er å frata seg sjøl muligheten til å jobbe for å bli bedre.

Begge disse momentene spiller inn når situasjonen er så dårlig som den er nå.

Rødt har vært i kontakt med KS og blitt anbefalt å benytte erfaringene fra kommuner som har gjort nyttige tiltak for å bedre sin situasjon, kommuner som er representert i KS sitt Strategiske Råd for Innovasjon og Forskning: For eksempel Søndre Land og Øvre Eiker. To svært forskjellige kommuner med viktige og forskjellige erfaringer. Vi har foreslått å invitere dem hit for å dele av sine erfaringer, noe ordføreren ikke er interessert i. Hvorfor ikke? Vet vi best, her i kommunen? Er dette hennes bidrag til å invitere opposisjonspartiene til samarbeid?

Vi i Rødt har i flere år lagt fram egne skriv med forslag til tiltak som kan gjøres, men blitt nedstemt.

I hvor stor grad bør vi i en slik situasjon føle oss medansvarlige for Lillehammers situasjon?

Øyvin Aamodt, Lillehammer, gruppeleder Rødt