Ingen flere kommunale millioner til World Cup

Leserinnlegg på gd,no fredag 14. og i avisa GD mandag 17. februar: Kommunedirektøren (tidligere rådmannen) foreslår nå for kommunestyret at kommunen må punge ut ytterligere millioner for å arrangere World Cup i nordiske grener samt Raw Air framover. Kommunestyrets flertall har allerede vedtatt å gi 15,5 millioner i tilskudd til Olympiaparken samt 1,5 million som tilskudd til World Cup og Raw Air. Dette er tydeligvis ikke nok.

Kommunestyret vedtok også følgende i februar 2019: «Det forutsettes at Lillehammer kommune sitt økonomiske tilskudd videreføres innenfor de rammene som fremgår av økonomi- og handlingsplan 2019-2022.»Økonomiplanen ble vedtatt i desember 2019.

Kommunestyret vedtok også følgende i februar 2019: «Det forutsettes at Lillehammer kommune sitt økonomiske tilskudd videreføres innenfor de rammene som fremgår av økonomi- og handlingsplan 2019-2022.»Økonomiplanen ble vedtatt i desember 2019.

Allerede nå kommer altså forslag til større bevilgninger. Hvorfor det, når tidligere vedtak er klare?

I kommunedirektørens begrunnelse til kommunestyret henvises det til tidligere vedtak om at Lillehammers næringsliv må komme på banen. Med rette,siden det er de som sitter igjen med alle de lokale inntektene fra disse arrangementene. Han henviser også til tidligere vedtak som krever at arrangementene må kunne drives «gjennom bærekraftige selskapsstrukturer».

I det endelige forslaget til vedtak er ikke næringslivet nevnt, mens kommunen forutsettes å betale enda flere millioner.

Vi mener kommunen må sette ned foten. 17 millioner tilskudd må være nok for 2020. Og 15,5 millioner må være nok for de neste år. Kommunen kan ikke prioritere skirenn og hopprenn heller enn velferdstjenester til befolkningen.

Øyvin Aamodt og Eva Marie Meling Mathisen,

Rødt, Lillehammer