Norge ut av krigen i Syria

Leserinnlegg i avisa GD april 2017: Like før Stortinget skal behandle Godal-rapporten om deltakelse i krigen i Afghanistan og i Libya-krigen, melder regjeringen til Stortinget at norske spesialsoldater skal forlenge sitt opphold i Jordan/Syria med nok et år.

Dette undergraver forsøkene på å få i stand en våpenhvile og politisk løsning på krigen i Syria, som FN nå følger opp gjennom Genève-forhandlingene. Det er en støtte til Trumps krig mot sivilbefolkningen i Syria og Irak under dekke av krig mot IS. Regjeringen overlater til ledelsen i den USA-styrte koalisjonen å bestemme hvilke syriske opprørere Norge skal støtte, sjøl om det er overveldende sannsynlig at at det vil dreie seg om jihadistiske grupper med tilknytning til Al-Qaeda.

Rødt støtter kravet om at Norge henter hjem soldatene fra Jordan og stanser all norsk militær støtte til fortsatt krigføring i Syria. Samtidig må Norge avvikle alle økonomiske sanksjoner mot Syria. Er det én ting regjeringa og Stortinget burde ha lært av Irak, Afghanistan og Libya er det at vestlig militær innblanding gjør vondt verre. Det har ført til mer terrorisme og økt terrorfare, også i Norge. I stedet bør Norge øke den humanitære innsatsen.

Siden 2011 har nærmere 12 millioner syrere blitt drevet på flukt. 7 millioner av disse er flyktninger innenfor landets grenser. Over 400 000 syrere er drept og opp mot en million er skadet. Behovet for humanitær hjelp er enormt. Flere millioner bor i områder der det er nærmest umulig å komme fram med den hjelpen de trenger.

Rødt håper at partiene på Stortinget, og som er i mot den norske krigføringen i Syria, ikke lar regjeringen i fred med sin beslutning om å forlenge mandatet til 28. mars 2018. Rødt vi gjøre det vi kan for å skape et folkelig press for å endre denne beslutningen. Vi vil inn på Stortinget fra høsten for å motarbeide nye forslag om å delta i intervensjonskriger lignende de Norge har vært med på de siste tiårene. Norge må ta imot flere syriske flyktninger, støtte arbeidet for å få til en politisk løsning gjennom diplomati og forhandlinger, og gi sivil og humanitær hjelp samt støtte til å gjenoppbygge landet etter ødeleggelsene.

Turid Thomassen og Øyvin Aamodt

Rødt Lillehammer