Munnkurv på ansatte

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 16. februar: Nok en gang opplever vi å bli hindret i vårt arbeid som folkevalgte. Vi skal følge med på hva som skjer i kommunen, følge opp kommunale vedtak og være ombudsmenn og -kvinner for Lillehammers befolkning. Det siste eksemplet er at vi ikke får snakke med ansatte i bofellesskapene.

Han trenger vi ikke snakke med nå. Han har ubegrenset tilgang til oss politikere i utvalg, formannskap og kommunestyre.

Vi trenger å snakke med de som faktisk blir berørt av nedskjæringene som ble vedtatt for 2021, brukere og ansatte. Det får vi ikke lov til. Ansatte har fått munnkurv av ordfører og kommuneledelse.

I tillegg til de begrensningene korona-tiltakene setter på demokratiet i Lillehammer, får de ansatte også munnkurv.

Kan dette være lov?

Øyvin Aamodt, leder, Rødt Lillehammer