Hvorfor er det ikke psykiatrisk hjelp til alle?

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 27. august: Vi må kjempe for å styrke det psykiatriske tilbudet i kommunen! Per år tar om lag 600 sitt eget liv i dette landet, og ifølge Folkehelseinstituttet er det registrert 4000-6000 årlige selvmordsforsøk. Paradoksalt nok legges flere og flere sengeplasser ned på landets psykiatriske døgnavdelinger. Hvilket signal gir dette? Rødt mener at nå får det være nok, denne forskjellsbehandlingen er et av vårt rike lands største skandaler!

Hva kan gjøres?

1. Lillehammer distriktspsykiatriske sykehus må åpne opp for akuttpasienter. Slik det er nå, må folk i Lillehammer kommune helt til det distriktspsykiatriske sykehuset på Reinsvoll (Vestre Toten). Det er dit vi "sokner til", et godt stykke unna familien. Der er det kun 12 sengeplasser! Det er slett ikke rart at så mange får avslag.

2. De nedlagte døgnplassene på Kringsjåtunet må gjenåpnes! Dette er det psykiatriske sykehuset for barn og ungdom med bl.a selvmordstanker- og selvskadingsproblematikk, som trenger hjelp utover samtaler på barne-og ungdomspsykiatrisk poliklinikk!

3. Polikliniske samtaler må opprettholdes gjennomsommerferien. Nå må mange pasienter gå flere uker uten profesjonell hjelp på grunn av ferieavvikling.

4. I Helsedirektoratets "nasjonale retningslinjer for forebygging av selvmord" anbefales det hyppige polikliniske samtaler (hos psykolog/psykiater) for pasienter med tilstanden "kronisk suicidalitet". Disse skal rett og slett få særbehandling samt prioriteres først. På Lillehammer distriktspsykiatriske sykehus får noen av disse pasientene kun en samtale per uke, mens Helsedirektoratet anbefaler daglige samtaler hvis mulig! Her må vi øke det økonomiske tilskuddet til poliklinikken.

Rødt Lillehammer tar de skandaløse nedskjæringene alvorlig, ikke bare når det kommer en "bølge" av omtaler og nyhetsoppslag i media.

Line Lange-Nielsen

Listekandidatfor Rødt Lillehammer