Det må ikke kuttes

Leserinnlegg på www.gd.no tirsdag 9. februar og i avisa GD torsdag 11. januar: Flertallet i Lillehammer kommunestyre vedtok å kutte 37 millioner fra helse- og velferdssektoren i budsjettet for 2021. Det fører nå blant annet til nedlegging av transporttjenestene til folk med funksjonshemminger, som GD har skrevet om. Fjerning av stillinger vil også komme i hjemmetjenesten og på Helsehuset. Rødt la i desember fram et budsjettforslag som ikke inneholdt slike nedskjæringer, men heller kuttet i administrasjon og dobbeltarbeid.

Vårt forslag hadde et noe mindre overskudd enn de 50 millionene Ap, SV, V, MdG og KrF ville ha. Vårt forslag ble nedstemt. Nå viser konsekvensene seg. Bli ikke overrasket. Det kommer flere.

Det er flott at protestene kommer. Da kan kanskje posisjonspartiene snu? For det finnes bedre løsninger på kommunens vanskelige økonomi.

Øyvin Aamodt, Lillehammer, gruppeleder Rødt