Feil kuttforslag

Leserinnlegg på www.gd.no søndag 8. november og i avisa GD mandag 9. november: Staten struper Lillehammer kommune. Kommunen vår må bli bedre på hvordan den drives, - spesielt i helse- og velferdssektoren. Både regjering og kommune må endres for at kommune-Norge skal få en sunn situasjon igjen. Ny regjering trengs, - med ny politikk.

Kommunedirektøren har kommet med sitt budsjettforslag for 2021, hvor det skal skjæres ned med 124 millioner. Men det er opp til oss i kommunestyret å vedta budsjettet. Vi i Rødt er ikke ferdig med diskusjonen, men følgende er helt klart:

- Rødt vil beholde Hiet, - vår eneste ungdomsklubb i tillegg til Plan B, og vi må beholde Barnetreffen. Kampen mot barnefattigdom og for god integrering må fortsette, og det er ikke her vi kan kutte i tjenestene. Dette er gode tilbud til alle samfunnslag i nordre bydel.

- Rødt vil beholde antall plasser på Helsehuset, som er vårt lokale sykehjem. Sykehuset skriver ut folk raskere enn før. Kommunen skal si opp avtalen om leie av sykehjemsplasser i Øyer, for å spare penger. Det blir stadig flere eldre i kommunen vår. Vi lever heldigvis lengre enn før. I 2018 ble det vedtatt å utrede hvor mange sykehjemsplasser Lillehammer faktisk trenger framover. Det er ennå ikke gjort. Men vi har ikke for mange.

- Rødt vil beholde antallet årsverk i hjemmetjenesten. De fleste eldre ønsker å bo hjemme så lenge som mulig. Da kan vi ikke fjerne hjelperne.

- Rødt vil beholde sosiallærere, ekstra kontaktlærere, bibliotektjenester og spesialpedagogisk hjelp i barnehagene, og vanlige lærerkrefter. Vi kan ikke fjerne 8 millioner fra grunnskolen. Vi må beholde gode tilbud med lav terskel.

Lillehammer må ikke gjennomføre disse kuttene. Det er uakseptabelt. Det er foreslått å sette av 65 millioner til fond. Å redusere dette til halvparten for å redde viktige kommunale tjenester er uproblematisk.

Dette er Rødts første innspill. Vi håper de andre partiene er enige med oss.

Øyvin Aamodt, Lillehammer, Gruppeleder Rødt