Koste hva det koste vil?

Leserinnlegg på gd.no fredag 28. august og i avisa GD lørdag 29. august: Kommunestyrets styrende flertall stemte torsdag for å bevilge 18 millioner til å bygge Terrassen. Høyresida stemte for å selge i stedet. Rødt stemte for å utsette avgjørelsen fram til vi vet hva den økonomiske situasjonen i kommunen krever av nedskjæringer.

Uten en slik kunnskap mener vi det er uansvarlig å tilføre kommunen flere utgifter, både som investeringer og som drifts- og vedlikeholdskostnader. Denne bevilgningen vil øke utgiftene med over 1 million pr år framover, såframt ikke renta øker for mye.

Alle ønsker å se Terrassen ferdig. Det er mye vi ønsker oss som vi ikke kan få nå. Vi kan ikke støtte denne utbyggingen om vi samtidig må skjære ned på nødvendige helse- og velferdstjenester eller gjøre oppvekstvillkårene dårligere for ungene våre.

Derfor stemte vi for utsetting. Vi må vite hvilke valg vi faktisk gjør før vi gjør dem.

Øyvin Aamodt, Lillehammer, gruppeleder Rødt