Utvikling i sentrum

Leserinnlegg i avisa GD lørdag 9. februar: Lillehammers handelssentrum i og rundt Storgata må beholdes og utvikles. Det betyr at vi ikke kan bygge ut mer småvarehandel på Strandtorget eller i andre deler av kommunen. Rødt foreslår altså at handelsarealet i bydelssentrene ikke økes.

I begrunnelsen for dette er vi enig med Per A. Mæhlum og Fredrik S. Frisenbergs uttalelser i GD 7.februar. Planforslaget går inn for en slik økning utenfor sentrum. Det bør bare kunne inkludere såkalt storvarehandel. Her har kommunen en jobb å gjøre for å bestemme konkret hva storhandel kan inkludere og ikke. Først da kan vi unngå omgåelser av kommunens bestemmelser.

Det må også sikres at sentrumsbakgårder blir med i byutviklingen uten at de viktigste verneverdiene går tapt. Dette kan forhåpentligvis gjøres ved at de mange eierne samarbeider om mulighetene. Sentrum må i større grad organisere seg som kjøpesentrene gjør, med felles organisasjon og plan. Uten dette vil sentrum på sikt tape mot de store aktørene som presser på utenfra.

Utviklingen av Lillehammer sentrum trenger en aktiv kommune og aktive gårdeiere for at målet skal nås. Da må vi gjøre noen aktive valg. Vi må sikre at byen vår ikke ender opp med et dødt sentrum. Skrekkeksempler ser vi blant annet i Hamar, Gjøvik, Skien og Narvik.

Turid Thomassen og Øyvin Aamodt

Rødt Lillehammer