Hva har Lillehammer kommune lært?

Leserinnlegg i avisa GD fredag 13. oktober: Fagforbundet hadde rett. Keiseren hadde ikke klær. Rådmannen og ordføreren står uten klær og kommunalsjefen har i realiteten fått sparken, og er plassert som spesialrådgiver, fordi han ikke kan sies opp?

I formannskapsmøte var det bare Hilde Jorunn Hoven fra SP som satte ord på hvilken rolle rådmannen og ordføreren har hatt i å føre helse og omsorgssektoren på ville veier. Det er klart at kommunalsjefen har hatt et betydelig ansvar for galskapen.Men ordføreren og rådmannen er også nødt til å gå i seg selv og si noe om deres ansvar for at helse og omsorg er på ville veier. Det er ingen grunn til å ha lit til deres gjentagende mantra om at «vi var nødt til å gjøre slik vi gjorde». Fagforbundet, gjennom sine 13 punkter, er grunn nok til ikke å tro på denne versjonen.

Lillehammer kommune fremstiller seg selv som en lærende organisasjon. Da er det nærliggende å stille spørsmålet om hva ordføreren og rådmannen har lært? For ikke å snakke om de politiske miljøene. Hva har de lært?

At øvrige partier i formannskapet ikke ønsker å følge opp Sp sine spørsmål er egentlig bare en understrekning av det medansvar de har hatt ved å velge å applaudere framfor å kontrollere. Det ser ut som om dette fortsetter, at ingen ting er lært.

I sakspapirene som lå til grunn for formannskapets vedtak om videre håndtering av helse og omsorgssektoren er noe av budskapet knyttet til at Lillehammer kommune som organisasjon må være preget av åpenhet og ærlighet.

Siden fraværet av dette har vært tydelig er det på sin plass at rådmannen nå burde bryte sin selvpålagte taushet og svare på følgende elementære spørsmål: Har han forført politikerne eller er han selv blitt forført?

Det samme spørsmålet må ordføreren svare på. I tillegg må han gi et svar på om han kan leve med å styre en kommune hvor eventyr er framstilt som fakta.

Rødt vil følge opp slik saken ikke bare ender med at Lillehammer kommune har fått nok en spesialrådgiver. Det er vel begrenset hvor mange spesialrådgivere Lillehammer kommune har behov for?

Turid Thomassen og Øyvin Aamodt

Rødt