Uakseptabel eldreomsorg

Leserinnlegg på www.gd.no fredag 5. juni: Gudrun og Torunn Mølmen beskriver en situasjon hvor Gudrun på det meste er nødt til å forholde seg til 35 ulike ansatte i hjemmetjenesten pr uke. Til forveksling er situasjonen til Gudrun lik situasjoner vi med jevne mellomrom får beskrevet i avisens spalter.

Administrasjonens svar er det samme hver gang. Vi jobber med omorganisering av tjenestene. År etter år. Hvor lenge skal man kunne svare dette uten politisk reaksjon.

Spørsmål: Er det mulig for posisjonens politikere å si at slike forhold som Gudrun og Torunn beskriver er uakseptable?
Svar: Klart det!
Gjøres det: Nei!
Er slike forhold akseptable?

Oda Beer-Mølslett, Lillehammer, kommunestyrerepr. (Rødt)