Rødt har prinsipper og farer ikke med løgn

Leserinnlegg i avisa GD mandag 29. juli: MizanurRahaman, SVs gruppeleder i Lillehammers kommunestyre, overgår seg selv i tull og usannheter om Rødt, nok en gang. I tidligere innlegg har han sammenlignet Sp og Rødt med president Trump, påstått at vi sammen med Høyre går inn for privatisering og nå sist at vi stemte for å legge ned 40 stillinger innen helse. Hvor tar han alt dette fra?

I siste innlegg sier han at vi stemte for fjerning av 40 stillinger i helse- og omsorgssektoren i budsjettet for 2016. Han oppfordrer folk til å sjekke dette i protokollen fra det aktuelle kommunestyremøtet som ble avholdet 10.desember 2015. Der står det faktisk svart på hvitt at Rødt stemte mot hele budsjettet for 2016, blant annet på grunn av forslaget om nedskjæringeri helse og omsorg, som vi selvfølgelig ikke kunne støtte. Det var av samme grunn vi et par år tidligere brøt samarbeidet med AP. Hvorfor må SV komme med usannheter om dette? Rahaman sier at han står for de vedtakene SV har vært med på. Da håper vi han er redelig nok til innrømme oss andre samme rett.

I vår reaksjon på Rahamans forrige innlegg synliggjorde vi fem punkter hvor den politiske flertallsposisjonen i Lillehammer har feilet.Det har ført Lillehammer kommunes helse- og omsorgssektor ned på 403. plass av Norges kommuner. Noe Rahaman i sin iver etter å angripe Rødt og Sp glemte å kommentere.

Vi gjentar dem gjerne her:

-             Fjerning av 40 helse- og omsorgsstillinger rett etter forrige valg

-             Bruk av 38 millioner kroner til vikarer i 2018

-             For få institusjonsplasser

-             Hyppig skifte av ledere både på Helsehuset og i hjemmetjenesten

-             Ikke klart å håndtere Samhandlingsreformen

Vi sa også at i store deler av Norge samarbeider Rødt og SV godt om å bedre velferdstilbudet. Hvorfor kan vi ikke få til det samme i Lillehammer?

Det er nok av områder vi burde kunne samarbeide på:

  • Styrke helse og omsorg
  • Byutvikling i en helt annen retning enn i dag
  • Felles nei til monsterutbygginga av E6 gjennom verneområder.
  • Fortsatt sykehus på Lillehammer
  • Nei til flytting av stats- og fylkesarbeidsplasser til Hamar
  • Slutte å låne seg til fant

Lista er lengre.

Vi vil gjerne ha med SV på et slikt samarbeid. Men da må SV løsrive seg fra storebror Ap og Rahamanmå slutte å produsere usannheter om Rødt.

Valget i september kan åpne for helt andre politiske løsninger enn hva Lillehammer har opplevd i hele etterkrigsperioden. Ordfører trenger ikke å komme fra Ap eller H.

Lillehammer trenger et alternativ.

Øyvin Aamodt, 1.kandidat for Rødt Lillehammer

Eva Marie Mathisen, 2.kandidat

Turid Thomassen, kommunestyrerepresentant