Evakuer barne ut av Moria nå!

Leserinnlegg på gd.no lørdag 29. februar og i avisa GD mandag 2. mars: Rødt vil foreslå for kommunestyret i Lillehammer at vi slutter oss til "Solidarity Cities", initiert av ordføreren i Athen, for å bidra til en løsning for menneskene i flyktningeleirene i Hellas. Det bor i dag 19 000 i flyktningeleiren i Moria i Hellas, en leir som var bygget for 3000 flyktninger. Forholdene i leiren er ikke bare uakseptable, de er livsfarlige, inhumane og katastrofale i ordets rette forstand.

Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, hvor det er behov for det meste: helsehjelp,

Hjelpearbeidere beskriver forferdelige forhold, hvor det er behov for det meste: helsehjelp, adekvate steder å bo, beskyttelse mot regn, skikkelig mat, psykologisk støtte, skolegang, sikkerhet og følelsen av et liv. De beskriver også spedbarn som dør av dehydrering og barn ned i toårsalderen som driver med selvskading. Det har forekommet både selvmord og selvmordsforsøk blant barn og unge som burde vært alt for små til å miste lysten til å leve. Det å akseptere disse umenneskelige forholdene og lidelsene det fører med seg i dagens Europa hvor vi åpenbart har ressursene til å hindre dem, er et stort svik. Et svik mot barna i Moria og et svik mot de idealene vi bygger vårt samfunn på. Dette er ikke Norge verdig. Dette handler ikke om politikk, men om medmenneskelighet og solidaritet for barn som lider.

Lillehammer kommune må kreve at Norge blir en pådriver for at menneskerettighetene overholdes i europeiske flyktningleirer, og at barns grunnleggende behov blir dekket. Statsministeren og utenriksministeren må bidra til å finne en felles europeisk løsning på flyktningsituasjonen på de greske øyene.

Lillehammer kommune må vise solidaritet med flyktningene i Hellas. Kommunestyret i Lillehammer må slutte seg til oppropet «Evakuer barna fra Moria».

Rødt vil foreslå at kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak med vurdering om at Lillehammer kommune skal slutte seg til ‘Solidarity Cities’ som er initiert av ordføreren i Athen for å få byer til samarbeide om å håndtere flyktning problemene i Moria på Lesvos.

Lillehammer kommune har kompetanse og kapasitet til å bosette flere flyktninger enn hva regjeringen har lagt opp til, også når det gjelder enslige mindreårige, og kommunen må be regjeringen svare positivt på henvendelsen fra Hellas om å ta mot enslige mindreårige fra flyktningeleirene.

Eva Marie Meling Mathisen, Rødt, Lillehammer