Tusen mål i Vingrom

Leserinnlegg på ww.gd.no onsdag 3. februar og i avisa GD fredag 5. februar: Terje Rønning synes det er urimelig av meg å etterlyse hva som gjøres fra kommunens side med et mulig næringsareal på tusen mål i Vingrom. Innlegget mitt ble skrevet i forbindelse med at forslag til at Strategisk Næringsplan skulle legges fram. Der blir mangelen på næringsarealer framstilt som noe vi må akseptere, som noe vi ikke kan gjøre noe med, og at vi derfor heller ikke kan satse på næringer som trenger god plass. Dette er et merkelig syn dersom det faktisk finnes store områder som kan bli utviklet.

Er dette en holdning som bunner i at vi heller vil prioritere såkalte kompetansearbeidsplasser som trenger gode kontor- og møtemuligheter i nærheten sentrum? For eksempel på Lurhaugen? Vi synes ikke dette er et enten eller. Det ene står ikke i vegen for det andre.

Dette var bakgrunnen for spørsmålet, og for spenningen om hva kommunen velger å jobbe med framover.

Rønning mener at utvikling av dette området er avhengig av samarbeid med Nye Veier i forbindelse med utbyggingen av E6 til motorvei. At Rødt er mot bygging av motorvei langs Mjøsa er klart, men vi innser at den høyst sannsynlig kommer til å bli bygd. Vårt håp og tro er likevel at den kan stoppes ved grensen til Lågendeltaets verneområde slik at ikke enda et av Norges viktigste verneområder blir forringet eller ødelagt for all tid av en unødvendig motorveg.

Øyvin Aamodt, gruppeleder Rødt, Lillehammer