Bruk av høringer

Leserinnlegg i avisa GD fredag 2. august: Jeg leser Per Tore Teksums innlegg i GD 30/7. Han ønsker å starte en plattform hvor de som ikke stiller til valg i høst, det vil si nesten hele befolkningen, kan stille politikerne til ansvar (og bli dratt med i beslutningsprosessen på en bedre måte). Rødt foreslår i sitt kommuneprogram i Lillehammer å bruke høringer, hvor alle innbyggere kan delta, for å belyse lokalt viktige saker.

Det vil kunne utvide lokaldemokratiet og legge grunnlaget for bedre beslutninger enn det de folkevalgte kan få til alene.

Vil du vite mer om Rødts kommuneprogram så finner du det på nettet.

Øyvin Aamodt

1.kandidat for Rødt Lillehammer