Ønskes åpenhet i Lillehammer?

Leserinnlegg på www.gd.no og i avisa GD tirsdag 14. juli: Mizanur Rahamans innlegg på gd.no idag, 13.juli, krever en kommentar, og et spørsmål til han og til resten av posisjonen.Han skriver: «Det er fem partier som samarbeider om å styre Lillehammer. Innad i denne koalisjonen finnes det nok av kamper og motstand, men vi liker å holde denne motstanden og uenigheten innad i koalisjonen. Det er flere i byen som drømmer om å splitte koalisjonen i Lillehammer. Jeg har ikke tenkt å bidra til at de skal lykkes.»

Før valget, og mange ganger etterpå, uttalte ordfører Trosholmen at det er viktig at alle partier blir med på dugnaden om å gjøre kommunen vår bedre. Posisjonen fikk også gjennom et vedtak som opprettet et eget forum for samarbeid om budsjett og videreutvikling av kommunen. Opposisjonen ønsket heller at dette arbeidet skulle ligge til de politisk valgte forum for slikt, - formannskap og kommunestyre.
Når Rahaman nå skriver at de holder uenigheten i posisjonen skjult for oss andre, og at de ikke vil diskutere åpent med opposisjonen, eller resten av befolkningen, er det oppsiktsvekkende og urovekkende.
Er dette posisjonens mening, eller uttaler Rahaman seg kun som gruppeleder for SV? Det hadde vært nyttig om ordføreren uttalte seg som dette, -som leder for posisjonen og representant for det største partiet, Ap.
Svaret vil avgjøre mye om hvordan vi skal se på arbeidet i kommunestyret framover. Om hvordan vi skal forholde oss til kommunedirektørens uttalelse om at Lillehammer kommune må spare 120 millioner raskt.
Øyvin Aamodt, Lillehammer, gruppeleder Rødt