Sykehus og butikk

Leserinnlegg i avisa GD tirsdag 30. oktober: Svenn Arne Lie skriver i GD 25.oktober svært klokt om forskjellen på helseforetak og sykehus. Vi i Rødt er helt enige i Lie sine synspunkter i denne saken. Sykehus er opprettet for å gi gode helsetjenester til befolkningen, - ikke for å gå med overskudd, - som en hvilken som helst annen butikk.