Ansvar og E6

Leserinnlegg i avisa GD juni 2017: Lars Giæver hevder i GD mandag at MDG er de eneste som ikke ønsker å bygge ut E6 til motorvei forbi Lillehammer. Vi har hittil oppfattet Giæver som en redelig fyr.

Han vet godt at også Rødt har stemt mot utbygging av E6 til firefelts motorvei i vårt distrikt.

Det mener vi fortsatt.

All erfaring tilsier at å bygge ut både motorvei og jernbane parallelt betyr økt biltrafikk.

Det kan vi ikke ønske oss om vi skal ta vare på natur og klima.

Rødt ønsker at mest mulig langtransport av folk og gods skal skje på bane. At de største partiene i praksis prioriterer motorvei viser hvordan de tenker, uten reell omtanke for klima og miljø.

Øyvin Aamodt

Rødt Lillehammer