Interpellasjon

Rødt Lillehammer har levert interpellasjon om tiltak mot arbeidslivskriminalitet til møtet i kommunestyret torsdag.

Du finner hele interpellasjonen på www.lillehammer.kommune.no under fanen Politikk. Der går du inn på Møtekalender og finner møtet i kommunestyret 31.8.2017.